26.11.2019 r. – Publikacja zmian w ustawie o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki

Najnowsze Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 25.10.2019 r. w sprawie formularza listy kontrolnej i formularza protokołu kontroli (Dz.U. z 2019 r. poz. 2302);
 • Ustawa z 16.10.2019 r. o zmianie ustawy o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki oraz ustawy o bezpieczeństwie morskim (Dz.U. z 2019 r. poz. 2303);
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 5.11.2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wydanie albo posiadających licencję detektywa (Dz.U. z 2019 r. poz. 2304);
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 7.11.2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy finansowej udzielanej funkcjonariuszom Agencji Wywiadu na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu (Dz.U. z 2019 r. poz. 2305);
 • Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z 29.10.2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie programów kursów specjalistycznych oraz kursów uzupełniających i przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2306);
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 19.11.2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urlopów funkcjonariuszy Straży Granicznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 2307);
 • Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 21.11.2019 r. w sprawie wyboru sędziego Trybunału Konstytucyjnego (M.P. z 2019 r. poz. 1132);
 • Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 21.11.2019 r. w sprawie wyboru sędziego Trybunału Konstytucyjnego (M.P. z 2019 r. poz. 1133);
 • Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 21.11.2019 r. w sprawie wyboru sędziego Trybunału Konstytucyjnego (M.P. z 2019 r. poz. 1134);
 • Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 19.11.2019 r. w sprawie wotum zaufania dla Rady Ministrów (M.P. z 2019 r. poz. 1135);
 • Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 22.11.2019 r. w sprawie wyboru posłów członków Krajowej Rady Sądownictwa (M.P. z 2019 r. poz. 1136);
 • Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 21.11.2019 r. w sprawie wyboru Trybunału Stanu (M.P. z 2019 r. poz. 1137).

 
KUP TERAZ

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij
Oferta nie jest dostępna dla osób fizycznych.

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał zakładowy: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych