28.1.2019 r. – Publikacja zmian w ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw

Najnowsze Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 17.1.2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Straży Granicznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 147);
 • Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 23.1.2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli szkół artystycznych, zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz trybu postępowania odwoławczego (Dz.U. z 2019 r. poz. 148);
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z 21.12.2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2018 (Dz.U. z 2019 r. poz. 149);
 • Ustawa z 6.12.2018 r. o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 150);
 • Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z 10.1.2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać przyrządy do pomiaru prędkości pojazdów w ruchu drogowym, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 151);
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 17.1.2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 152);
 • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 18.1.2019 r. w sprawie zwrotu na dochody budżetu państwa środków zgromadzonych na rachunkach członków otwartych funduszy emerytalnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 153);
 • Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 10.1.2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie określenia przypadków, w których zezwolenie na pracę cudzoziemca jest wydawane bez względu na szczegółowe warunki wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców (Dz.U. z 2019 r. poz. 154);
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 13.12.2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2019 r. poz. 155);
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z 24.1.2019 r. w sprawie wykonywania niektórych uprawnień przez funkcjonariuszy Straży Granicznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 156);
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z 24.1.2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U. z 2018 r. poz. 157);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 17.10.2018 r. o nadaniu odznaczeń (M.P. z 2019 r. poz. 81);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 17.10.2018 r. o nadaniu odznaczeń (M.P. z 2019 r. poz. 82);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 17.10.2018 r. o nadaniu odznaczeń (M.P. z 2019 r. poz. 83);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 17.10.2018 r. o nadaniu odznaczeń (M.P. z 2019 r. poz. 84);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 17.10.2018 r. o nadaniu odznaczeń (M.P. z 2019 r. poz. 85);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 24.10.2018 r. o nadaniu orderów (M.P. z 2019 r. poz. 86);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 22.10.2018 r. o nadaniu orderów i odznaczeń (M.P. z 2019 r. poz. 87);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 22.10.2018 r. o zmianie postanowienia o nadaniu orderów (M.P. z 2019 r. poz. 88);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 17.10.2018 r. o nadaniu orderu (M.P. z 2019 r. poz. 89);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 24.10.2018 r. o nadaniu orderów (M.P. z 2019 r. poz. 90);
 • Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Islamskiej Republiki Pakistanu o współpracy w dziedzinie obronności, sporządzona w Warszawie dnia 18 kwietnia 2018 r. (M.P. z 2019 r. poz. 91);
 • Oświadczenie rządowe z 7.1.2019 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Islamskiej Republiki Pakistanu o współpracy w dziedzinie obronności, sporządzoną w Warszawie dnia 18 kwietnia 2018 r. (M.P. z 2019 r. poz. 92);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 30.10.2018 r. o nadaniu odznaczeń (M.P. z 2019 r. poz. 93);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 24.10.2018 r. o nadaniu odznaczenia (M.P. z 2019 r. poz. 94);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 24.10.2018 r. o nadaniu orderów i odznaczeń (M.P. z 2019 r. poz. 95);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 25.10.2018 r. o nadaniu orderów i odznaczeń (M.P. z 2019 r. poz. 96);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 24.10.2018 r. o nadaniu orderów (M.P. z 2019 r. poz. 97);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 24.10.2018 r. o nadaniu odznaczenia (M.P. z 2019 r. poz. 98).

 
KUP TERAZ

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij
Oferta nie jest dostępna dla osób fizycznych.

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał zakładowy: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych