28.10.2019 r. – Ogłoszono jednolity tekst uchwały – Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Najnowsze Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 11.10.2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprowadzania z zagranicy środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego niezbędnych dla ratowania życia lub zdrowia (Dz.U. z 2019 r. poz. 2035);
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z 20.9.2019 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Putnowice (PLH060074) (Dz.U. z 2019 r. poz. 2036);
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z 20.9.2019 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Szczecyn (PLH060083) (Dz.U. z 2019 r. poz. 2037);
 • Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o wzmocnieniu współpracy w dziedzinie zapobiegania i zwalczania poważnej przestępczości, podpisana w Waszyngtonie dnia 12.6.2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 2038);
 • Oświadczenie rządowe z 18.9.2019 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o wzmocnieniu współpracy w dziedzinie zapobiegania i zwalczania poważnej przestępczości, podpisanej w Waszyngtonie dnia 12.6.2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 2039);
 • Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Estońskiej o wzajemnej ochronie informacji niejawnych, podpisana w Warszawie dnia 27.11.2018 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 2040);
 • Oświadczenie rządowe z 18.9.2019 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Estońskiej o wzajemnej ochronie informacji niejawnych, podpisanej w Warszawie dnia 27.11.2018 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 2041);
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 14.10.2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zapobiegania wprowadzaniu i rozprzestrzenianiu się organizmów kwarantannowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2042);
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z 22.10.2019 r. w sprawie likwidacji Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu (Dz.U. z 2019 r. poz. 2043);
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 24.10.2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urlopów policjantów (Dz.U. z 2019 r. poz. 2044);
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 24.10.2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (Dz.U. z 2019 r. poz. 2045);
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 24.10.2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opiniowania służbowego policjantów (Dz.U. z 2019 r. poz. 2046);
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z 18.10.2019 r. w sprawie podziału środków finansowych dla uczelni wojskowych na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego i badawczego oraz na zadania związane z obroną narodową (Dz.U. z 2019 r. poz. 2047);
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 11.10.2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkoleń w zakresie pobierania, przetwarzania, przechowywania, testowania i dystrybucji komórek rozrodczych i zarodków przeznaczonych do zastosowania w procedurze medycznie wspomaganej prokreacji (Dz.U. z 2019 r. poz. 2048);
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 11.10.2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie listy czynników alarmowych, rejestrów zakażeń szpitalnych i czynników alarmowych oraz raportów o bieżącej sytuacji epidemiologicznej szpitala (Dz.U. z 2019 r. poz. 2049);
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 11.10.2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie niepożądanych odczynów poszczepiennych oraz kryteriów ich rozpoznawania (Dz.U. z 2019 r. poz. 2050);
 • Konwencja powołująca Europejski Instytut Uniwersytecki, sporządzona we Florencji dnia 19.4.1972 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 2051);
 • Oświadczenie rządowe z 25.9.2019 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji powołującej Europejski Instytut Uniwersytecki, sporządzonej we Florencji dnia 19.4.1972 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 2052);
 • Uchwała Nr 114 Rady Ministrów z 1.10.2019 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego (M.P. z 2019 r. poz. 1027);
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 3.10.2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej – Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (M.P. z 2019 r. poz. 1028).

 
KUP TERAZ

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij
Oferta nie jest dostępna dla osób fizycznych.

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał zakładowy: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych