28.11.2019 r. – Publikacja rozporządzenia w sprawie wzoru karty zdrowia dla rybaka na statku rybackim

Najnowsze Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 21.11.2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 2316);
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 19.11.2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie okresowego opiniowania funkcjonariuszy Straży Granicznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 2317);
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 21.11.2019 r. w sprawie wzoru karty zdrowia dla rybaka na statku rybackim (Dz.U. z 2019 r. poz. 2318);
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 4.11.2019 r. w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez Straż Graniczną czynności niejawnego nadzorowania wytwarzania, przemieszczania, przechowywania i obrotu przedmiotami przestępstwa (Dz.U. z 2019 r. poz. 2319);
  • Rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z 5.11.2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji uproszczonej dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego (Dz.U. z 2019 r. poz. 2320);
  • Zarządzenie Nr 30/2019 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z 14.11.2019 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 10 zł, upamiętniającej 100-lecie polskiego lotnictwa wojskowego (M.P. z 2019 r. poz. 1138);
  • Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 20.11.2019 r. w sprawie procentu, o jaki zmalał albo zwiększył się stosunek powierzchni trwałych użytków zielonych do całkowitej powierzchni użytków rolnych w odniesieniu do wskaźnika referencyjnego w 2019 r. (M.P.. z 2019 r. poz. 1139);
  • Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z 19.11.2019 r. o wolnym stanowisku asesorskim w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Rzeszowie (M.P. z 2019 r. poz. 1140);
  • Obwieszczenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z 5.11.2019 r. w sprawie stawek karty podatkowej i kwoty, do której można wykonywać świadczenia przy prowadzeniu niektórych usług, z wyjątkiem świadczeń dla ludności, oraz kwartalnych stawek ryczałtu od przychodów proboszczów i wikariuszy, obowiązujących w 2020 r. (M.P. z 2019 r. poz. 1141).

Orzecznictwo Sądu Najwyższego

Zastosowanie art. 521 KPK w postępowaniu dyscyplinarnym


Sąd Najwyższy uchwałą składu 7 sędziów z 27.11.2019 r. (II DSI 67/18) orzekł, że ​​w postępowaniu dyscyplinarnym adwokatów art. 521 kpk ma zastosowanie do postanowień sądu dyscyplinarnego dla adwokatów.


 
KUP TERAZ

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij
Oferta nie jest dostępna dla osób fizycznych.

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał zakładowy: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych