28.12.2017 r. – Publikacja zmian w ustawie o ochronie zdrowia psychicznego oraz niektórych innych ustaw

Najnowsze Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

 • Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 12.12.2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu zaliczania bibliotek do niektórych bibliotek naukowych oraz ustalenia ich wykazu (Dz.U. z 2017 r. poz. 2427);
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 18.12.2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu produktów leczniczych, które mogą być dopuszczone do obrotu w placówkach obrotu pozaaptecznego oraz punktach aptecznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2428);
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 19.12.2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ośrodków szkolenia i egzaminowania maszynistów oraz kandydatów na maszynistów (Dz.U. z 2017 r. poz. 2429);
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 19.12.2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectwa maszynisty (Dz.U. z 2017 r. poz. 2430);
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 18.12.2017 r. w sprawie sposobu i trybu opracowania rocznego harmonogramu działalności szkoleniowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury (Dz.U. z 2017 r. poz. 2431);
 • Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 13.12.2017 r. sygn. akt SK 48/15 (Dz.U. z 2017 r. poz. 2432);
 • Ustawa z 24.11.2017 r. o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r. poz. 2433);
 • Ustawa z 24.11.2017 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2434);
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 18.12.2017 r. w sprawie standardów organizacyjnych opieki zdrowotnej w dziedzinie patomorfologii (Dz.U. z 2017 r. poz. 2435);
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z 19.12.2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu podziału ogólnych kwot połowowych i dodatkowych kwot połowowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2436);
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 18.12.2017 r. w sprawie oświadczenia o stanie majątkowym sędziego, dyrektora sądu oraz zastępcy dyrektora sądu (Dz.U. z 2017 r. poz. 2437);
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 19.12.2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazów towarów do celów poboru podatku od towarów i usług w imporcie (Dz.U. z 2017 r. poz. 2438);
 • Ustawa z 24.11.2017 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r. poz. 2439);
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z 12.12.2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz.U. z 2017 r. poz. 2440);
 • Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z 12.12.2017 r. w sprawie podjęcia przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej zmianę Umowy Partnerstwa na lata 2014–2020 (M.P. z 2017 r. poz. 1209);
 • Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z 15.12.2017 r. o wolnym stanowisku komornika sądowegoj (M.P. z 2017 r. poz. 1210);
 • Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z 18.12.2017 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego (M.P. z 2017 r. poz. 1211).

 
KUP TERAZ

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij
Oferta nie jest dostępna dla osób fizycznych.

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał zakładowy: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych