28.5.2019 r. – Publikacja zmian w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Najnowsze Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

  • Obwieszczenie Ministra Finansów z 9.5.2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzoru wniosku o wydanie wiążącej informacji akcyzowej (Dz.U. z 2019 r. poz. 985);
  • Ustawa z 26.4.2019 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 986);
  • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 16.5.2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ustanowieniu Krzyża Wschodniego (Dz.U. z 2019 r. poz. 987);
  • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 16.5.2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2019 r. poz. 988);
  • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 9.5.2019 r. nr 115.6.2019 w sprawie nadania tytułu profesora (M.P. z 2019 r. poz. 459);
  • Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 10.5.2019 r. w sprawie wykazu jednostek, którym w 2018 r. przyznano dotacje celowe, oraz kwot tych dotacji (M.P. z 2019 r. poz. 460).

 
KUP TERAZ

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij
Oferta nie jest dostępna dla osób fizycznych.

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał zakładowy: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych