29.1.2019 r. – Ogłoszono jednolity tekst ustawy o Policji

Najnowsze Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z 9.01.2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie mianowania na stopnie wojskowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 158);
 • Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 10.12.2018 r. w sprawie uznania za pomnik historii „Twierdza Przemyśl” (Dz.U. z 2019 r. poz. 159);
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 13.12.2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo dewizowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 160);
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 17.01.2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Policji (Dz.U. z 2019 r. poz. 161);
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 7.12.2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 162);
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 20.12.2018 r. w sprawie doskonalenia techniki jazdy (Dz.U. z 2019 r. poz. 163);
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z 14.01.2019 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków Rady do Spraw Ochrony Danych Osobowych oraz liczby jej posiedzeń w roku kalendarzowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 164);
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 16.01.2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie służby medycyny pracy w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej (Dz.U. z 2019 r. poz. 165);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 17.10.2018 r. o nadaniu odznaczeń (M.P. z 2019 r. poz. 81);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 17.10.2018 r. o nadaniu odznaczeń (M.P. z 2019 r. poz. 82);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 17.10.2018 r. o nadaniu odznaczeń (M.P. z 2019 r. poz. 83);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 17.10.2018 r. o nadaniu odznaczeń (M.P. z 2019 r. poz. 84);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 17.10.2018 r. o nadaniu odznaczeń (M.P. z 2019 r. poz. 85);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 24.10.2018 r. o nadaniu orderów (M.P. z 2019 r. poz. 86);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 22.10.2018 r. o nadaniu orderów i odznaczeń (M.P. z 2019 r. poz. 87);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 22.10.2018 r. o zmianie postanowienia o nadaniu orderów (M.P. z 2019 r. poz. 88);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 17.10.2018 r. o nadaniu orderu (M.P. z 2019 r. poz. 89);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 24.10.2018 r. o nadaniu orderów (M.P. z 2019 r. poz. 90);
 • Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Islamskiej Republiki Pakistanu o współpracy w dziedzinie obronności, sporządzona w Warszawie dnia 18 kwietnia 2018 r. (M.P. z 2019 r. poz. 91);
 • Oświadczenie rządowe z 7.1.2019 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Islamskiej Republiki Pakistanu o współpracy w dziedzinie obronności, sporządzoną w Warszawie dnia 18 kwietnia 2018 r. (M.P. z 2019 r. poz. 92);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 30.10.2018 r. o nadaniu odznaczeń (M.P. z 2019 r. poz. 99);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 30.10.2018 r. o nadaniu orderów (M.P. z 2019 r. poz. 100);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 6.11.2018 r. o nadaniu orderów (M.P. z 2019 r. poz. 101);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 5.11.2018 r. o nadaniu odznaczenia (M.P. z 2019 r. poz. 102);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 6.11.2018 r. o nadaniu odznaczenia (M.P. z 2019 r. poz. 103);
 • Traktat między Rzeczpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej o współpracy w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa, sporządzony w Warszawie 21.12.2017 r. (M.P. z 2019 r. poz. 104);
 • Oświadczenie rządowe z 22.08.2018 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Traktatem między Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej o współpracy w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa, sporządzonym w Warszawie 21.12.2017 r. (M.P. z 2019 r. poz. 105);
 • Zarządzenie nr 7 Prezesa Rady Ministrów z 22.01.2019 r. w sprawie zniesienia Zespołu do spraw zapewnienia wsparcia procesu wydawania pozwoleń i decyzji dla projektów infrastruktury energetycznej będących przedmiotem wspólnego zainteresowania Unii Europejskiej (M.P. z 2019 r. poz. 106);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 7.11.2018 r. o nadaniu odznaczeń (M.P. z 2019 r. poz. 107);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 9.11.2018 r. o nadaniu orderu (M.P. z 2019 r. poz. 108);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 14.11.2018 r. o nadaniu odznaczeń (M.P. z 2019 r. poz. 109);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 19.11.2018 r. o nadaniu orderów i odznaczeń (M.P. z 2019 r. poz. 110);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 19.11.2018 r. o nadaniu odznaczeń (M.P. z 2019 r. poz. 111).

 
KUP TERAZ

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij
Oferta nie jest dostępna dla osób fizycznych.

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał zakładowy: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych