3.9.2019 r. – Publikacja zmian w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw

Najnowsze Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 1.8.2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1666);
 • Ustawa z 4.7.2019 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1667);
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 19.7.2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1668);
 • Rozporządzenie Ministra Energii z 21.8.2019 r. w sprawie wartości referencyjnych dla nowych i znacznie zmodernizowanych jednostek kogeneracji w roku 2019 (Dz.U. z 2019 r. poz. 1669);
 • Rozporządzenie Ministra Energii z 21.8.2019 r. w sprawie maksymalnych wartości kosztów inwestycyjnych oraz kosztów operacyjnych wybudowania i funkcjonowania nowej porównywalnej jednostki kogeneracji (Dz.U. z 2019 r. poz. 1670);
 • Rozporządzenie Ministra Energii z 21.8.2019 r. w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji objętej wsparciem oraz jednostkowych wysokości premii gwarantowanej w roku 2019 oraz 2020 (Dz.U. z 2019 r. poz. 1671);
 • Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 26.7.2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wprowadzenia „Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach hodowlanych gatunku kura (Gallus gallus)” na lata 2017–2019 (Dz.U. z 2019 r. poz. 1672);
 • Ustawa z 19.7.2019 r. o zmianie ustawy – Prawo o adwokaturze oraz ustawy o radcach prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1673);
 • Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 28.8.2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w publicznych szkołach artystycznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1674);
 • Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 28.8.2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w publicznych szkołach artystycznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1675);
 • Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 9.8.2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie przeprowadzania szkolenia myśliwych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1676);
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z 29.8.2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów upoważnień do wykonywania kontroli celno-skarbowej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1677);
 • Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 9.8.2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie określenia wysokości jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej oraz zasiłku chorobowego (Dz.U. z 2019 r. poz. 1678);
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z 30.8.2019 r. w sprawie opłat za czynności urzędowe wykonywane przez organy administracji miar i podległe im urzędy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1679);
 • Zarządzenie Nr 88 Prezesa Rady Ministrów z 10.7.2019 r. w sprawie przeznaczenia składników majątkowych oraz ustalenia podmiotu i sposobu przekazania spraw wszczętych i niezakończonych przekształconego Ministerstwa Rozwoju (M.P. z 2019 r. poz. 779);
 • Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 9.8.2019 r. w sprawie upamiętnienia 100. rocznicy powołania Polskiego Komitetu Ratunkowego Dzieci Dalekiego Wschodu oraz pomocy dla nich ze strony cesarzowej Japonii (M.P. z 2019 r. poz. 780);
 • Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z 30.8.2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na powołanie Prezesa Najwyższej Izby Kontroli (M.P. z 2019 r. poz. 781);
 • Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 30.8.2019 r. w sprawie powołania Prezesa Najwyższej Izby Kontroli (M.P. z 2019 r. poz. 782).

Orzecznictwo Sądu Najwyższego

Zwrot kosztów tzw. prywatnej opinii (ekspertyzy) rzeczoznawcy


Sąd Najwyższy uchwałą składu siedmiu sędziów z 2.9.2019 r. (III CZP 99/18) orzekł, że poszkodowanemu oraz cesjonariuszowi roszczeń odszkodowawczych z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych przysługuje od ubezpieczyciela odpowiedzialności cywilnej zwrot kosztów tzw. prywatnej opinii (ekspertyzy) rzeczoznawcy, jeżeli jej sporządzenie było niezbędne do efektywnego dochodzenia odszkodowania.


 
KUP TERAZ

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij
Oferta nie jest dostępna dla osób fizycznych.

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał zakładowy: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych