30.8.2019 r. – Publikacja rozporządzenia w sprawie stawki opłaty recyklingowej

Najnowsze Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z 27.8.2019 r. w sprawie stawki opłaty recyklingowej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1639);
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 14.8.2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień (Dz.U. z 2019 r. poz. 1640);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 21.8.2019 r. w sprawie szczegółowych warunków przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej, publicznej szkoły artystycznej, szkoły niepublicznej lub niepublicznej szkoły artystycznej o uprawnieniach publicznej szkoły artystycznej, do szkoły publicznej innego typu albo szkoły publicznej tego samego typu (Dz.U. z 2019 r. poz. 1641);
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 1.8.2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1642);
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 1.8.2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1643);
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 1.8.2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących autostrad płatnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1644);
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z 8.8.2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o wydanie zezwolenia wstępnego (Dz.U. z 2019 r. poz. 1645);
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 28.8.2019 r. w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad biurami usług płatniczych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1646);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 27.8.2019 r. w sprawie Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego (Dz.U. z 2019 r. poz. 1647);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 22.8.2019 r. w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów za udział w przeprowadzaniu egzaminów oraz nauczycieli akademickich za udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego (Dz.U. z 2019 r. poz. 1648);
 • Zarządzenie Nr 142 Prezesa Rady Ministrów z 28.8.2019 r. w sprawie użycia żołnierzy Żandarmerii Wojskowej do udzielenia pomocy Służbie Ochrony Państwa (M.P. z 2019 r. poz. 776);
 • Zarządzenie Nr 143 Prezesa Rady Ministrów z 28.8.2019 r. w sprawie użycia żołnierzy Żandarmerii Wojskowej do udzielenia pomocy Policji (M.P. z 2019 r. poz. 777).

Orzecznictwo Sądu Najwyższego

Prawo pracownika Służby Leśnej do odprawy w związku z przejściem na emeryturę po ponownym nawiązaniu stosunku pracy z tym samym pracodawcą


Sąd Najwyższy uchwałą składu siedmiu sędziów z 29.8.2019 r. (III PZP 3/19) orzekł, że pracownik Służby Leśnej, który otrzymał odprawę w związku z przejściem na rentę inwalidzką na podstawie porozumienia z 6.11.1984 r. w sprawie wynagradzania pracowników zatrudnionych w przedsiębiorstwach zgrupowanych w organizacji gospodarczej Lasy Państwowe, może następnie – po nawiązaniu stosunku pracy z Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe – nabyć prawo do odprawy w związku z przejściem na emeryturę (art. 46 ust. 1 pkt 5 ustawy z 28.9.1991 r. o lasach, jednolity tekst: Dz. U. z 2018 r., poz. 2129 ze zm.).


 
KUP TERAZ

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij
Oferta nie jest dostępna dla osób fizycznych.

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał zakładowy: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych