4.2.2019 r. – Publikacja ustawy budżetowej na rok 2019

Najnowsze Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

 • Ustawa budżetowa na rok 2019 z 16.01.2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 198);
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 30.01.2019 r. w sprawie sposobu i trybu zaliczania okresów służby i pracy do wysługi lat uwzględnianej przy ustalaniu wysokości dodatku za wysługę lat funkcjonariuszy Straży Granicznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 199);
 • Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z 9.01.2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego (Dz.U. z 2019 r. poz. 200);
 • Ustawa z 17.01.2019 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 201);
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 22.01.2019 r. w sprawie współczynników kosztochłonności (Dz.U. z 2019 r. poz. 202);
 • Dokument wypowiedzenia przez Rzeczpospolitą Polską Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Cypru w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, sporządzonej w Warszawie 4.06.1992 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 203);
 • Oświadczenie rządowe z 18.12.2018 r. w sprawie wypowiedzenia przez Rzeczpospolitą Polską Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Cypru w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, sporządzonej w Warszawie 4.06.1992 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 204);
 • Dokument wypowiedzenia przez Rzeczpospolitą Polską Umowy między Rzecząpospolitą Polską i Królestwem Holandii o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji, sporządzonej w Warszawie 7.09.1992 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 205);
 • Oświadczenie rządowe z 18.12.2018 r. w sprawie wypowiedzenia przez Rzeczpospolitą Polską Umowy między Rzecząpospolitą Polską i Królestwem Holandii o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji, sporządzonej w Warszawie 7.09.1992 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 206);
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 17.01.2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 207);
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 17.01.2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 208);
 • Oświadczenie rządowe z 11.12.2018 r. w sprawie mocy obowiązującej w relacjach między Rzecząpospolitą Polską a Państwem Izrael Konwencji wielostronnej implementującej środki traktatowego prawa podatkowego mające na celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysku, sporządzonej w Paryżu dnia 24.11.2016 r., oraz jej zastosowania w realizacji postanowień Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Państwa Izrael w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanej w Jerozolimie dnia 22.05.1991 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 209);
 • Komunikat Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych z 23.01.2019 r. w sprawie kwoty ryczałtu energetycznego (M.P. z 2019 r. poz. 133);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 8.08.2019 r. nr 115.13.2018 zmieniające postanowienie w sprawie nadania tytułu profesora (M.P. z 2019 r. poz. 134);
 • Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 17.01.2019 r. w sprawie uczczenia 100. rocznicy inauguracji obrad Sejmu Ustawodawczego (M.P. z 2019 r. poz. 135);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 8.01.2019 r. nr 115.1.2019 w sprawie nadania tytułu profesora (M.P. z 2019 r. poz. 136).

 
KUP TERAZ

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij
Oferta nie jest dostępna dla osób fizycznych.

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał zakładowy: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych