4.6.2020 r. – Ogłoszono tekst jednolity ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych

Najnowsze Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 25.5.2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie wytwarzania i jakości materiału rozmnożeniowego i materiału nasadzeniowego roślin warzywnych i ozdobnych oraz sadzonek winorośli, a także sposobu oznaczania partii materiału rozmnożeniowego i materiału nasadzeniowego roślin warzywnych i ozdobnych oraz sadzonek winorośli (Dz.U. z 2020 r. poz. 980);
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 29.5.2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 981);
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 29.5.2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie (Dz.U. z 2020 r. poz. 982);
 • Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z 28.5.2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz.U. z 2020 r. poz. 983);
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 29.5.2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach (Dz.U. z 2020 r. poz. 984);
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z 1.6.2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz.U. z 2020 r. poz. 985);
 • Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 18.5.2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie legitymacji służbowych policjantów (Dz.U. z 2020 r. poz. 986);
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 1.6.2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków pobierania próbek artykułów rolno-spożywczych (Dz.U. z 2020 r. poz. 987);
 • Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 3.6.2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2020 r. poz. 988);
 • Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z 22.5.2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia stawek wynagrodzenia biegłych, taryf zryczałtowanych oraz sposobu dokumentowania wydatków niezbędnych dla wydania opinii w postępowaniu cywilnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 989);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 3.6.2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 990);
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z 3.6.2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 991);
 • Obwieszczenie Ministra Rozwoju z 25.5.2020 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Przygotowanie i wypiekanie pizzy” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (M.P. z 2020 r. poz. 480);
 • Obwieszczenie Ministra Rozwoju z 25.5.2020 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Przygotowanie i serwowanie sushi i sashimi” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (M.P. z 2020 r. poz. 481);
 • Obwieszczenie Ministra Rozwoju z 25.5.2020 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Przygotowanie potraw grill i barbecue” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (M.P. z 2020 r. poz. 482).

 
KUP TERAZ

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij
Oferta nie jest dostępna dla osób fizycznych.

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał zakładowy: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych