5.11.2019 r. – Publikacja zmian w ustawie o podatku akcyzowym

Najnowsze Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

 • Ustawa z 16.10.2019 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 2116);
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 15.10.2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o stanie zdrowia nauczyciela akademickiego na potrzeby udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia (Dz.U. z 2019 r. poz. 2117);
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 11.10.2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2118);
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 21.10.2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie izb wytrzeźwień i placówek wskazanych lub utworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2019 r. poz. 2119);
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 31.10.2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 2120);
 • Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z 25.10.2019 r. w sprawie upoważnienia Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Przemysłu Organicznego oraz Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Mechaniki Precyzyjnej do uznawania kwalifikacji zawodowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2121);
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 14.10.2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Trybunale Stanu (Dz.U. z 2019 r. poz. 2122);
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 21.10.2019 r. w sprawie systemu oceny ryzyka podmiotów wykonujących przewóz drogowy (Dz.U. z 2019 r. poz. 2123);
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z 2.10.2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek (Dz.U. z 2019 r. poz. 2124);
 • Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z 7.10.2019 r. w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla odbiorników cyfrowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2125);
 • Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z 18.10.2019 r. ustanawiająca rok 2020 Rokiem Fizyki (M.P. z 2019 r. poz. 1043);
 • Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z 17.10.2019 r. w sprawie ustanowienia roku 2020 Rokiem Jana Kowalewskiego (M.P. z 2019 r. poz. 1044);
 • Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z 18.10.2019 r. w sprawie niewyrażenia zgody na pociągnięcie do cywilnej odpowiedzialności sądowej senatora Grzegorza Peczkisa (M.P. z 2019 r. poz. 1045);
 • Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 16.10.2019 r. w sprawie potępienia wszelkich aktów nienawiści i pogardy antykatolickiej (M.P. z 2019 r. poz. 1046);
 • Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 16.10.2019 r. w sprawie upamiętnienia profesor Barbary Skargi w 100. rocznicę urodzin (M.P. z 2019 r. poz. 1047);
 • Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 16.10.2019 r. w sprawie ustanowienia roku 2020 Rokiem Zaślubin Polski z Morzem w Pucku (M.P. z 2019 r. poz. 1048);
 • Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 16.10.2019 r. w sprawie udziału Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie styczeń–czerwiec 2019 r. (przewodnictwo Rumunii w Radzie Unii Europejskiej) (M.P. z 2019 r. poz. 1049).

 
KUP TERAZ

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij
Oferta nie jest dostępna dla osób fizycznych.

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał zakładowy: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych