5.2.2019 r. – Ogłoszono jednolity tekst ustawy o związkach zawodowych rolników indywidualnych

Najnowsze Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

  • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 17.01.2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o związkach zawodowych rolników indywidualnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 210);
  • Obwieszczenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z 8.01.2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie wymagań dla urządzeń ciśnieniowych i zespołów urządzeń ciśnieniowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 211);
  • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 17.01.2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami (Dz.U. z 2019 r. poz. 212);
  • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 17.01.2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Instytucie Solidarności i Męstwa imienia Witolda Pileckiego (Dz.U. z 2019 r. poz. 213);
  • Uchwała nr 10 Rady Ministrów z 22.01.2019 r. zmieniająca uchwałę – Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 2019 r. poz. 137);
  • Obwieszczenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z 22.01.2019 r. o wskazaniu wystaw dających pierwszeństwo do uzyskania prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawiania na nich wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego (M.P. z 2019 r. poz. 138);
  • Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z 24.01.2019 r. upamiętniająca Pawła Adamowicza – Prezydenta Gdańska (1965–2019) (M.P. z 2019 r. poz. 139);
  • Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z 24.01.2019 r. w 100. rocznicę śmierci Andrzeja Małkowskiego i 40. rocznicę śmierci Olgi Drahonowskiej-Małkowskiej (M.P. z 2019 r. poz. 140);
  • Obwieszczenie Ministra Zdrowia z 30.01.2019 r. w sprawie maksymalnej wysokości opłaty za pobyt w izbie wytrzeźwień, placówce lub jednostce Policji, po waloryzacji (M.P. z 2019 r. poz. 141).

 
KUP TERAZ

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij
Oferta nie jest dostępna dla osób fizycznych.

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał zakładowy: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych