5.4.2019 r. – Publikacja rozporządzenia w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół

Najnowsze Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 2.4.2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i szczegółowych zasad przyznawania, odmowy przyznania, cofania i zwracania przez policjantów równoważnika pieniężnego za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego (Dz.U. z 2019 r. poz. 633);
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 2.4.2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i warunków przyznawania policjantom równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie (Dz.U. z 2019 r. poz. 634);
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 28.3.2019 r. w sprawie wykazu produktów lub grup produktów, ze względu na które mogą być zakładane spółdzielnie rolników (Dz.U. z 2019 r. poz. 635);
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 2.4.2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego (Dz.U. z 2019 r. poz. 636);
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 19.3.2019 r. w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw wewnętrznych przyznawanych studentom za znaczące osiągnięcia naukowe lub sportowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 637);
 • Ustawa z 22.2.2019 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 638);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 3.4.2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz.U. z 2019 r. poz. 639);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 4.2.2019 r. o nadaniu orderów (M.P. z 2019 r. poz. 316);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 4.2.2019 r. o nadaniu odznaczeń (M.P. z 2019 r. poz. 317);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 4.2.2019 r. o nadaniu orderu (M.P. z 2019 r. poz. 318);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 4.2.2019 r. o nadaniu orderu (M.P. z 2019 r. poz. 319);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 5.2.2019 r. o nadaniu orderu (M.P. z 2019 r. poz. 320);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 12.2.2019 r. o zmianie postanowienia o nadaniu orderów i odznaczeń (M.P. z 2019 r. poz. 321);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 25.2.2019 r. o nadaniu orderów (M.P. z 2019 r. poz. 322);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 19.2.2019 r. o nadaniu orderów (M.P. z 2019 r. poz. 323);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 19.2.2019 r. o nadaniu odznaczeń (M.P. z 2019 r. poz. 324);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 19.2.2019 r. o nadaniu orderów (M.P. z 2019 r. poz. 325);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 19.2.2019 r. o nadaniu orderów (M.P. z 2019 r. poz. 326);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 20.2.2019 r. o nadaniu orderu i odznaczenia (M.P. z 2019 r. poz. 327);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 21.2.2019 r. o nadaniu orderów (M.P. z 2019 r. poz. 328);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 26.2.2019 r. o nadaniu odznaczeń (M.P. z 2019 r. poz. 329);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 26.2.2019 r. o nadaniu odznaczeń (M.P. z 2019 r. poz. 330);
 • Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z 21.3.2019 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego (M.P. z 2019 r. poz. 331);
 • Komunikat Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z 22.3.2019 r. o wydanych decyzjach w sprawie pozbawienia przedsiębiorców statusu centrum badawczo-rozwojowego (M.P. z 2019 r. poz. 332);
 • Komunikat Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z 22.3.2019 r. o wydanych decyzjach w sprawie nadania przedsiębiorcom statusu centrum badawczo-rozwojowego (M.P. z 2019 r. poz. 333).

 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw nam swój numer telefonu
i adres e-mail, a skontaktujemy się z Tobą:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał zakładowy: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych