5.6.2020 r. – Ogłoszono tekst jednolity ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska

Najnowsze Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

 • Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z 2.6.2020 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz rozliczania przez Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pomocy finansowej z budżetu państwa dla kół gospodyń wiejskich oraz jej wysokości (Dz.U. z 2020 r. poz. 992);
 • Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z 2.6.2020 r. o sprostowaniu błędów (Dz.U. z 2020 r. poz. 993);
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 29.5.2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wykonywaniu zadań z zakresu promocji polskiej gospodarki przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu Spółka Akcyjna (Dz.U. z 2020 r. poz. 994);
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 22.5.2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz.U. z 2020 r. poz. 995);
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 3.6.2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie aplikacji legislacyjnej (Dz.U. z 2020 r. poz. 996);
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 3.6.2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad działania telekomunikacji lotniczej (Dz.U. z 2020 r. poz. 997);
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 29.5.2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o portach i przystaniach morskich (Dz.U. z 2020 r. poz. 998);
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z 3.6.2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie egzaminu aktuarialnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 999);
 • Obwieszczenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z 13.5.2020 r. o wskazaniu wystaw dających pierwszeństwo do uzyskania prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawienia na nich wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego (M.P. z 2020 r. poz. 483);
 • Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 28.5.2020 r. w sprawie uczczenia 30. rocznicy odrodzenia samorządu terytorialnego w Polsce (M.P. z 2020 r. poz. 484);
 • Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z 22.5.2020 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego (M.P. z 2020 r. poz. 485);
 • Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z 22.5.2020 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego (M.P. z 2020 r. poz. 486).

 
KUP TERAZ

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij
Oferta nie jest dostępna dla osób fizycznych.

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał zakładowy: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych