6.2.2020 r. – Publikacja ustawy o ustanowieniu Dnia Nauki Polskiej

Najnowsze Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 13.12.2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. z 2020 r. poz. 174);
 • Obwieszczenie Ministra Finansów z 20.1.2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sposobu przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej ksiąg podatkowych oraz wymagań technicznych dla informatycznych nośników danych, na których te księgi mogą być zapisane i przekazywane (Dz.U. z 2020 r. poz. 175);
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 9.1.2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zatrudnieniu socjalnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 176);
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 13.12.2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz.U. z 2020 r. poz. 177);
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 28.1.2020 r. w sprawie wzorów dokumentów obowiązujących przy przetwarzaniu danych przez Policję (Dz.U. z 2020 r. poz. 169);
 • Oświadczenie rządowe z 18.12.2019 r. w sprawie mocy obowiązującej w relacjach między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Islandii Konwencji wielostronnej implementującej środki traktatowego prawa podatkowego mające na celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysku, sporządzonej w Paryżu dnia 24 listopada 2016 r., oraz jej zastosowania w realizacji postanowień Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Islandii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Reykjaviku dnia 19 czerwca 1998 r., oraz w realizacji postanowień Protokołu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Islandii o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Islandii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Reykjaviku dnia 19 czerwca 1998 r., podpisanego w Reykjaviku dnia 16 maja 2012 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 178);
 • Ustawa z 9.1.2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. z 2020 r. poz. 179);
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 9.1.2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 180);
 • Ustawa z 9.1.2020 r. o ustanowieniu Dnia Nauki Polskiej (Dz.U. z 2020 r. poz. 181);
 • Obwieszczenie Ministra Finansów z 20.1.2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej (Dz.U. z 2020 r. poz. 182);
 • Ustawa z 20.12.2019 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 183);
 • Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 5.2.2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2020 r. poz. 184);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 14.11.2019 r. o nadaniu orderów (M.P. z 2020 r. poz. 129);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 18.11.2019 r. o nadaniu orderów (M.P. z 2020 r. poz. 130);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 18.12.2019 r. o nadaniu orderów (M.P. z 2020 r. poz. 131);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 18.11.2019 r. o nadaniu odznaczeń (M.P. z 2020 r. poz. 132);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 21.11.2019 r. o nadaniu odznaczeń (M.P. z 2020 r. poz. 133);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 27.11.2019 r. o nadaniu odznaczeń (M.P. z 2020 r. poz. 134);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 27.11.2019 r. o nadaniu orderów (M.P. z 2020 r. poz. 135);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 28.11.2019 r. o nadaniu orderów (M.P. z 2020 r. poz. 136);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 28.11.2019 r. o nadaniu orderu (M.P. z 2020 r. poz. 137);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 28.11.2019 r. o nadaniu odznaczeń (M.P. z 2020 r. poz. 138);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 28.11.2019 r. o nadaniu odznaczenia (M.P. z 2020 r. poz. 139);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 28.11.2019 r. o nadaniu odznaczeń (M.P. z 2020 r. poz. 140);
 • Obwieszczenie Ministra Sportu z 17.1.2020 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Prowadzenie procesu treningu personalnego” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (M.P. z 2020 r. poz. 141);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 29.11.2019 r. o nadaniu odznaczenia (M.P. z 2020 r. poz. 142);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 5.12.2019 r. o nadaniu odznaczeń (M.P. z 2020 r. poz. 143);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 5.12.2019 r. o nadaniu orderów i odznaczeń (M.P. z 2020 r. poz. 144);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 5.12.2019 r. o nadaniu odznaczeń (M.P. z 2020 r. poz. 145);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 5.12.2019 r. o nadaniu odznaczeń (M.P. z 2020 r. poz. 146);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 13.12.2019 r. o nadaniu orderów i odznaczenia (M.P. z 2020 r. poz. 147);
 • Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z 17.1.2020 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych (M.P. z 2020 r. poz. 148).

 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw nam swój numer telefonu
i adres e-mail, a skontaktujemy się z Tobą:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał zakładowy: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych