7.11.2018 r. – Ogłoszono jednolity tekst ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym

Najnowsze Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

 • Obwieszczenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 19.10.2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie udzielania pomocy na kulturę i ochronę dziedzictwa kulturowego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020 (Dz.U. z 2018 r. poz. 2100);
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 23.10.2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie legitymacji służbowej funkcjonariusza Służby Więziennej (Dz.U. z 2018 r. poz. 2101);
 • Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 30.10.2018 r. sygn. akt K 7/15 (Dz.U. z 2018 r. poz. 2102);
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z 14.09.2018 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2019 (Dz.U. z 2018 r. poz. 2103);
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 25.10.2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 2104);
 • Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 10.10.2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowego sposobu etykietowania, plombowania i pakowania materiału szkółkarskiego oraz sadzonek winorośli (Dz.U. z 2018 r. poz. 2105);
 • Zarządzenie nr 177 Prezesa Rady Ministrów z 5.11.2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (M.P. z 2018 r. poz. 1084);
 • Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z 25.10.2018 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich (M.P. z 2018 r. poz. 1085);
 • Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z 16.10.2018 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego (M.P. z 2018 r. poz. 1086).

Sejm RP

Sejm RP 7.11.2018 r.

Najistotniejsze sprawy będące przedmiotem dziennego porządku 71. posiedzenia Sejmu RP przedstawiają się następująco:

 • Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (druki nr 2769 i 2894);
 • Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rządowym projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników do sklepów i restauracji (druki nr 2857 i 2912);
 • Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rządowym projekcie ustawy o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne (druki nr 2722 i 2929);
 • Sprawozdanie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2789 i 2893);
 • Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Rozwoju o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o dozorze technicznym (druki nr 2826 i 2924);
 • Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (druki nr 2846 i 2930);
 • Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy – Kodeks karny (druk nr 2878);
 • Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin (druk nr 2913);
 • Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski (druk nr 2902);
 • Pierwsze czytanie przedstawionego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny (druk nr 2876).

Źródło informacji: http://www.sejm.gov.pl.


 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw nam swój numer telefonu
i adres e-mail, a skontaktujemy się z Tobą:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych