7.2.2020 r. – Ogłoszono tekst jednolity ustawy o wyrobach medycznych

Najnowsze Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

 • Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z 23.1.2020 r. w sprawie pomocy publicznej na realizację projektów w zakresie zmniejszenia emisji hałasu przez wagony towarowe w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014–2020 (Dz.U. z 2020 r. poz. 185);
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 13.12.2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 186);
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z 4.2.2020 r. w sprawie wykonywania niektórych uprawnień przez funkcjonariuszy Straży Granicznej (Dz.U. z 2020 r. poz. 187);
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 24.1.2020 r. w sprawie wprowadzenia „Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach indyków hodowlanych” na lata 2020–2022 (Dz.U. z 2020 r. poz. 188);
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 5.2.2020 r. w sprawie pobierania przez Straż Graniczną wymazów ze śluzówki policzków, gromadzenia odcisków linii papilarnych oraz zdjęć sygnalitycznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 189);
 • Ustawa z 20.12.2019 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 190);
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 20.12.2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 191);
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z 4.2.2020 r. w sprawie postępowania przy wykonywaniu niektórych uprawnień policjantów (Dz.U. z 2020 r. poz. 192);
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z 4.2.2020 r. w sprawie sposobu wymiany informacji między punktem kontaktowym a podmiotami uprawnionymi oraz organami ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej, państw trzecich, agencjami Unii Europejskiej oraz organizacjami międzynarodowymi (Dz.U. z 2020 r. poz. 193);
 • Zarządzenie Nr 12 Prezesa Rady Ministrów z 5.2.2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (M.P. z 2020 r. poz. 149);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 11.12.2019 r. o nadaniu orderu (M.P. z 2020 r. poz. 150);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 13.12.2019 r. o nadaniu odznaczenia (M.P. z 2020 r. poz. 151);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 12.12.2019 r. o nadaniu odznaczeń (M.P. z 2020 r. poz. 152);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 18.12.2019 r. o nadaniu orderów (M.P. z 2020 r. poz. 153);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 12.12.2019 r. o nadaniu odznaczeń (M.P. z 2020 r. poz. 154);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 12.12.2019 r. o nadaniu orderów (M.P. z 2020 r. poz. 155);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 12.12.2019 r. o zmianie postanowienia o nadaniu odznaczeń (M.P. z 2020 r. poz. 156);
 • Komunikat Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych z 29.1.2020 r. w sprawie kwoty ryczałtu energetycznego (M.P. z 2020 r. poz. 157);
 • Obwieszczenie Ministra Sportu z 17.1.2020 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Prowadzenie zajęć według systemu ćwiczeń jogi akademickiej” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (M.P. z 2020 r. poz. 158).

 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw nam swój numer telefonu
i adres e-mail, a skontaktujemy się z Tobą:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał zakładowy: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych