7 marzec 2012 r.

Najnowsze Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
  • Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii I Telewizji z 21.2.2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania w związku z przedstawianiem w programach publicznej radiofonii i telewizji stanowisk partii politycznych, związków zawodowych i związków pracodawców w węzłowych sprawach publicznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 242);
  • Ustawa z 27.1.2012 r. o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2012 r. poz. 243);
  • Rozporządzenie Ministra Finansów z 27.2.2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia terytorialnego zasięgu działania dyrektorów urzędów kontroli skarbowej (Dz.U. z 2012 r. poz. 244);
  • Rozporządzenie Ministra Finansów z 1.3.2012 r. w sprawie rodzajów spraw, w których jest wyłączony obowiązek prowadzenia metryki sprawy (Dz.U. z 2012 r. poz. 245);
  • Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z 27.2.2012 r. w sprawie powołania Komisarza Wyborczego w Słupsku na kadencję w latach 2012–2017 (M.P. z 2012 r. poz. 125).
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego Nałożenie na Krajową Radę Notarialną obowiązku utworzenia systemu informatycznego do prowadzenia rejestru aktów poświadczenia dziedziczenia 6.3.2012 r. Trybunał Konstytucyjny (K 15/08) rozpoznał wniosek Krajowej Rady Notarialnej dotyczący nałożenia na Krajową Radę Notarialną obowiązku utworzenia systemu informatycznego do prowadzenia rejestru aktów poświadczenia dziedziczenia. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 95i § 1 ustawy z 14.2.1991 r. – Prawo o notariacie (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 189, poz. 1158 ze zm.) jest zgodny z art. 2, art. 17 ust. 1, art. 64 ust. 1 w zw. z art. 31 ust. 3 oraz art. 2 w zw. z art. 84 Konstytucji RP. Ponadto Trybunał Konstytucyjny postanowił umorzyć postępowanie w pozostałym zakresie. Przepisy regulujące dostęp do zawodu radcy prawnego 7.3.2012 r. Trybunał Konstytucyjny (K 3/10) w pełnym składzie rozpozna wniosek Krajowej Rady Radców Prawnych dotyczący przepisów regulujących dostęp do zawodu radcy prawnego. Trybunał Konstytucyjny orzeknie w sprawie zgodności: 1) art. 25 ust. 1 pkt 3, art. 25 ust. 1 pkt 4 lit. a i b w zw. z art. 25 ust. 4, art. 25 ust. 1 pkt 5 lit. a i b w zw. z art. 25 ust. 4, art. 25 ust. 2 pkt 3 i 4 w zw. z art. 25 ust. 4 ustawy z 6.7.1982 r. o radcach prawnych z art. 2, art. 17 ust. 1 i art. 32 ust. 1 Konstytucji RP; 2) art. 25 ust. 2 pkt 2 w zw. z art. 25 ust. 4 powyższej ustawy z art. 17 ust. 1 i art. 32 ust. 1 Konstytucji RP; 3) art. 36 ust. 1, 6 i 12, art. 361 ust. 5 i 16, art. 364-366, art. 368 ust 2 i 14 powyższej ustawy z art. 17 ust. 1 Konstytucji RP; 4) art. 312 ust. 1 ustawy z 6.7.1982 r. o radcach prawnych oraz art. 16 ust. 1 w zw. z art. 16 ust. 3 ustawy z 20.2.2009 r. o zmianie ustawy – Prawo o adwokaturze, ustawy o radcach prawnych oraz ustawy – Prawo o notariacie z art. 2 Konstytucji RP. Źródło informacji: http://www.trybunal.gov.pl. Rada Ministrów Rada Ministrów podczas obrad 6.3.2012 r. zajęła stanowisko:
  • do prezydenckiego projektu ustawy o nasiennictwie (druk Nr 176), przedłożone przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Źródło informacji: http://www.premier.gov.pl.

 
KUP TERAZ

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe@beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał zakładowy: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych