8.10.2019 r. – Ogłoszono tekst jednolity ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

Najnowsze Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

 • Rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z 1.10.2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Krajowemu Zasobowi Nieruchomości (Dz.U. z 2019 r. poz. 1894);
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 11.9.2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. z 2019 r. poz. 1895);
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 23.9.2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu wydawania i określenia wzoru poświadczenia potwierdzającego prawo do świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1896);
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z 17.9.2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru kwartalnego sprawozdania o wysokości uiszczonej wpłaty na fundusz likwidacyjny (Dz.U. z 2019 r. poz. 1897);
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z 2.10.2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 1898);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 4.10.2019 r. o użyciu Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Republice Libańskiej (M.P. z 2019 r. poz. 951);
 • Uchwała Nr 263/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z 30.9.2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzorów kart do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej dla obwodów głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich (M.P. z 2019 r. poz. 952);
 • Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z 25.9.2019 r. o wolnym stanowisku asesorskim w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Poznaniu (M.P. z 2019 r. poz. 953);
 • Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z 25.9.2019 r. o wolnych stanowiskach asesorskich w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie (M.P. z 2019 r. poz. 954);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 19.6.2019 r. nr 112.42.2019 w sprawie mianowania na stopnie oficerskie generała dywizji oraz generała brygady (M.P. z 2019 r. poz. 955);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 11.7.2019 r. nr 112.45.2019 w sprawie mianowania na stopień generała dywizji (M.P. z 2019 r. poz. 956);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 11.7.2019 r. nr 112.49.2019 o mianowaniu na stopień nadinspektora Służby Celno-Skarbowej (M.P. z 2019 r. poz. 957);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 20.7.2019 r. nr 112.53.2019 o nadaniu stopnia nadbrygadiera Państwowej Straży Pożarnej (M.P. z 2019 r. poz. 958);
 • Zarządzenie Nr 168 Prezesa Rady Ministrów z 26.9.2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw Ułatwienia Inwestycji w Prosumenckie Instalacje Odnawialnych Źródeł Energii Elektrycznej (M.P. z 2019 r. poz. 959);
 • Uchwała Nr 224/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z 9.9.2019 r. w sprawie wytycznych dla okręgowych komisji wyborczych, dotyczących wykonywania zadań związanych z ustalaniem wyników głosowania i wyników wyborów oraz trybu i zasad powoływania pełnomocników okręgowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. (M.P. z 2019 r. poz. 960);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 24.7.2019 r. nr 112.54.2019 o mianowaniu na stopień nadinspektora Policji (M.P. z 2019 r. poz. 961);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 24.7.2019 r. nr 112.55.2019 o mianowaniu na stopień nadinspektora Policji (M.P. z 2019 r. poz. 962);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 24.7.2019 r. nr 112.56.2019 o mianowaniu na stopień nadinspektora Policji (M.P. z 2019 r. poz. 963);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 24.7.2019 r. nr 112.57.2019 o mianowaniu na stopień nadinspektora Policji (M.P. z 2019 r. poz. 964);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 2.8.2019 r. nr 112.65.2019 w sprawie mianowania na stopnie oficerskie generała dywizji, generała brygady oraz kontradmirała (M.P. z 2019 r. poz. 965);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 29.8.2019 r. nr 112.73.2019 o mianowaniu na stopień nadinspektora Służby Celno-Skarbowej (M.P. z 2019 r. poz. 966);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 10.9.2019 r. nr 112.75.2019 w sprawie mianowania na stopień generała brygady (M.P. z 2019 r. poz. 967).

 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe@beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał zakładowy: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych