8.6.2020 r. – Publikacja rozporządzenia w sprawie zakazów w ruchu lotniczym

Najnowsze Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 27.5.2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie listy gatunków roślin warzywnych i sadowniczych, dla których przeprowadza się badania WGO (Dz.U. z 2020 r. poz. 1000);
 • Protokół do Traktatu Północnoatlantyckiego w sprawie akcesji Republiki Macedonii Północnej, podpisany w Brukseli dnia 6 lutego 2019 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1001);
 • Oświadczenie rządowe z 3.4.2020 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu do Traktatu Północnoatlantyckiego w sprawie akcesji Republiki Macedonii Północnej, podpisanego w Brukseli dnia 6 lutego 2019 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1002);
 • Obwieszczenie Ministra Finansów z 21.5.2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie formy oraz sposobu sporządzenia przez zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji danych i informacji do celów nadzoru (Dz.U. z 2020 r. poz. 1003);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 5.6.2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 1004);
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z 5.6.2020 r. w sprawie zakazów w ruchu lotniczym (Dz.U. z 2020 r. poz. 1005);
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z 5.6.2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 1006);
 • Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z 22.5.2020 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego (M.P. z 2020 r. poz. 487);
 • Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z 22.5.2020 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego (M.P. z 2020 r. poz. 488);
 • Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z 3.6.2020 r. o liczbie wyborców ujętych w rejestrach wyborców (M.P. z 2020 r. poz. 489);
 • Uchwała Nr 131/2020 Państwowej Komisji Wyborczej z 3.6.2020 r. w sprawie wzorów kart do głosowania dla obwodów głosowania utworzonych w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. (M.P. z 2020 r. poz. 490);
 • Uchwała Nr 132/2020 Państwowej Komisji Wyborczej z 3.6.2020 r. w sprawie wzorów kart do głosowania dla obwodów głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. (M.P. z 2020 r. poz. 491);
 • Uchwała Nr 133/2020 Państwowej Komisji Wyborczej z 3.6.2020 r. w sprawie wytycznych dotyczących druku i dostarczenia kart do głosowania oraz dostarczenia nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a obwodowym komisjom wyborczym utworzonym w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. (M.P. z 2020 r. poz. 492);
 • Uchwała nr 135/2020 Państwowej Komisji Wyborczej z 3.6.2020 r. w sprawie określenia właściwości miejscowej, numerów oraz siedzib okręgowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. (M.P. z 2020 r. poz 493);
 • Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z 4.6.2020 r. w sprawie wysokości miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w III kwartale 2020 r. (M.P. z 2020 r. poz. 494).

 
KUP TERAZ

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij
Oferta nie jest dostępna dla osób fizycznych.

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał zakładowy: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych