Akcyza na pojazdy hybrydowe o 50% mniejsza25.10. 2019 Prezydent podpisał 
ustawę z 16.10.2019 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (projekt poselski – druk Nr 3813), która przewiduje obniżoną o 50% stawkę tego podatku dla pojazdów hybrydowych o napędzie elektryczno-spalinowym. Zredukowanie obciążeń fiskalnych stanowi przejaw realizacji polityki opartej na rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych w transporcie, w odpowiedzi na nałożone obowiązki Dyrektywą Parlamentu i Rady z 22.10.2004 r. 2014/94/UE (Dz.Urz. UE L z 2014 r. Nr 307).

  • Od 2020 r. samochody osobowe, o napędzie hybrydowym, zarówno plug -in, jak i klasycznym, zostaną objęte o połowę mniejszą stawką akcyzy w stosunku do obowiązujących przepisów. 
  • Tym samym, pojazdy hybrydowe pomimo swojej jeszcze wysokiej wartości rynkowej, dzięki wprowadzonym promocyjnym udogodnieniom podatkowym, także faktu niższej konsumpcji paliwa i zredukowanej emisji CO2, mają stać się popularną alternatywą dla konwencjonalnych samochodów spalinowych.


Obecny stan prawny

Zgodnie z nowelizowanym art. 105 ustawy z 6.8.2008 r. o podatku akcyzowym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 864 ze zm.), stawka tego podatku na samochody osobowe wynosi: 18,6% podstawy opodatkowania — dla samochodów osobowych o pojemności silnika powyżej 2000 centymetrów sześciennym i 3,1% podstawy opodatkowania — dla pozostałych samochodów osobowych. Jedynym wyróżnikiem, który dywersyfikuje w tej chwili wysokość akcyzy jest pojemność silnika, a nie rodzaj jego napędu.

Nowe przepisy, z wyszczególnieniem „hybryd”

W brzmieniu noweli, ustawodawca zdecydował się wziąć pod uwagę oba powyższe kryteria, a czyniąc zachętę dla rozwoju infrastruktury oraz podaży pojazdów napędzanych paliwami alternatywnymi, uprzywilejował o połowę niższym podatkiem pojazdy hybrydowe. Długo perspektywicznym celem jest bowiem stworzenie ekosystemu opartego na innym niż dominujący obecnie model transportu. Zmniejszenie stawek akcyzy ma uatrakcyjnić ofertę oraz wypromować w świadomości społecznej konieczność przejścia na użycie nisko- i zero-emisyjnych samochodów osobowych, zgodnie ze standardem wysoko rozwiniętych państw Zachodu.

Ustawa wchodzi w życie pierwszego dnia drugiego miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia. A zatem od 2020 r. z akcyzy stanowiącej 9,3% podstawy opodatkowania, będą mogli skorzystać nabywcy samochodów osobowych o hybrydowym napędzie spalinowo-elektrycznym. Dotyczy to tych pojazdów, w których energia elektryczna nie jest akumulowana przez podłączenie do zewnętrznego źródła zasilania. Ponadto samochód taki musi wykazywać pojemność silnika spalinowego powyżej 2000 centymetrów sześciennych, ale nie wyżej niż 3500 centymetrów sześciennych.

Powyższą wartością (9,3%) objęte będą również pojazdy hybrydowe typu plug-in; tj. w rozumieniu ustawy z 11.1. 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1124 ze zm.) takie pojazdy samochodowe o napędzie spalinowo-elektrycznym, w których energia elektryczna jest akumulowana przez podłączenie do zewnętrznego źródła zasilania. Regulacja obejmie przy tym pojazdy większe, o pojemności silnika spalinowego w tożsamym przedziale – 2000-3500 centymetrów sześciennych.

Analogicznie, klasyczne hybrydy (których energia nie jest akumulowana przez podłączenie do zewnętrznego źródła zasilania) o mniejszych pojemnościach (równej 2000 centymetrów sześciennych lub niższej), będą miały nałożony podatek w postaci 1,55% podstawy opodatkowania.

W konsekwencji samochody o napędzie tradycyjnym (spalinowym) zrównane zostaną z dotychczasową stawką akcyzy, opiewającą na wysokość 3,1% podstawy opodatkowania – dla samochodów o pojemności silnika 2000 centymetrów sześciennych lub niższej oraz 18,6% podstawy opodatkowania – dla samochodów o pojemności silnika powyżej 2000 centymetrów sześciennych. Pojazdy hybrydowe o silnikach powyżej 3500 centymetrów sześciennych są wyłączone spod noweli (a więc obejmuje je stawka – 18,6%).

Małe „hybrydy plug-in

Niższa stawka akcyzy wyklucza także samochody osobowe o napędzie hybrydowym, o pojemności silnika spalinowego 2000 centymetrów sześciennych lub niższej, w którym energia elektryczna jest akumulowana przez podłączenie do zewnętrznego źródła zasilania. Jest to bowiem kategoria samochodów, która w świetle aktualnych przepisów, została objęta zwolnieniem od akcyzy do 1.1.2021 r.

Autorka: Kamila Mazurek
2019-11-09

Więcej aktualności n.ius® – w Systemie Legalis.
Umów się na spotkanie i przetestuj bezpłatnie →

 
KUP TERAZ

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij
Oferta nie jest dostępna dla osób fizycznych.

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał zakładowy: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych