System Legalis w grudniu 2022 r. wzbogacony został o 15 119 orzeczeń (w tym Sądu Najwyższego, sądów administracyjnych, powszechnych i europejskich), które można znaleźć w Bazie Prawa.

Kompletna baza orzecznictwa to obecnie 2 793 739 rozstrzygnięć, wzbogacona o specjalistyczne opracowania redakcyjne najważniejszych wyroków.
Piśmiennictwo z zakresu czasopism wzbogacone zostało o 244  pełne artykuły.

Powyższe treści stanowią jedynie część pośród tych, o które wzbogacono System Informacji Prawnej Legalis.

Redakcja poleca

Spośród najnowszych komentarzy opublikowanych on-line, chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na następujące pozycje:

  • Kodeks karny. Komentarz do nowelizacji z 7.7.2022 r. Autorzy: dr Piotr Bogacki, dr Mariusz Olężałek;
  • Rozliczenia stron nieważnej umowy kredytu frankowego. Poradnik. 2023 r. Autorzy: r. pr. Paweł Artymionek, r. pr. Adam Citko;
  • Połączenia, podziały i przekształcenia spółek prawa handlowego. Zagadnienia prawne i podatkowe. Komentarz praktyczny. 2023 r. Redakcja: prof. dr hab. Adam Mariański;
  • Stosowanie art. 577 KPC w sprawach dotyczących uprowadzenia dziecka za granicę. Monitor Prawniczy 23/2022. Autor: dr Jakub Pawliczak.

Zapraszamy do zapoznania się z plikiem, w którym graficznie przedstawiliśmy miesięczną aktualizację treści Systemu Legalis oraz prezentujemy dodane w grudniu 2022 r. pozycje książkowe z uznanych i cenionych serii komentarzowych, monografii oraz systemów Wydawnictwa C.H.Beck – do pobrania poniżej.

Nowości w Systemie Legalis – styczeń 2022 r. →