Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego

ul. Rakowiecka 2A

00-993

Warszawa

tel. (0-22) 585-79-10, (0-22) 565-91-10

fax. (022) 640 50 70

www.abw.gov.pl

Biuro Doboru Kadr Wspólnot Europejskich

Office C-80 00/40

tel. +32 (0)2.299.31.31

fax. +32 (0)2.295.74.88

http://europa.eu/epso/infos/

Biuro Informacyjne Krajowego Rejestru Karnego

ul. Czerniakowska 100

00-454

Warszawa

tel. (0-22) 397-62-00

fax. (0-22) 397-62-05

Informacja z Krajowego Rejestru Karnego na temat podmiotów zbiorowych

Automatyczna informacja o pracy Krajowego Rejestru Karnego

Sekretariat Dyrektora KRK

tel. 22 39 76 200

fax. 22 39 76 205

Wydział Prawny (porady prawne na temat udzielania informacji z Krajowego Rejestru Karnego)

Biuro Terenowe ZUS w Braniewie

ul. Moniuszki 20

14-500

Braniewo

tel. (0-55) 243-23-47

fax. (0-55) 243-34-79

Biuro Terenowe ZUS w Brzezinach

ul. Głowackiego 43

95-060

Brzeziny

tel. (0-46) 874-19-00

fax. (0-46) 874-15-55

Biuro Terenowe ZUS w Bystrzycy Kłodzkiej

ul. Sienkiewicza 1

57-500

Bystrzyca Kłodzka

tel. (0-74) 649-78-07

fax. (0-74) 649-78-07

Biuro Terenowe ZUS w Bytomiu

ul. Sądowa 8

41-902

Bytom

tel. (0-32) 281-19-17

fax. (0-32) 281-56-64

Biuro Terenowe ZUS w Gliwicach

ul. Jana Pawła II 2

44-100

Gliwice

tel. (0-32) 231-92-01

fax. (0-32) 231-05-89

Biuro Terenowe ZUS w Górze

ul. Wrocławska 54

56-200

Góra

tel. (0-65) 544-16-16

fax. (0-65) 543-36-63

Biuro Terenowe ZUS w Gołdapi

ul. Matejki 4

19-500

Gołdap

tel. (0-87) 615-01-02

fax. (0-87) 615-01-02

 

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał zakładowy: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych