Ministerstwa

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

ul. Stefana Batorego 5

02-591

Warszawa

tel. (022) 694-75-83

fax. (022) 694-75-83

mac.gov.pl

Ministerstwo Skarbu Państwa

ul. Krucza 36/Wspólna 6

00-522

Warszawa

tel. (0-22) 695-80-00

fax. faks (0-22) 628-08-72, 621-33-61

www.msp.gov.pl

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych

ul. Stefana Batorego 5

02-591

Warszawa

tel. (0-22) 621-20-20

fax. (0-22) 621-39-88

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Al. Szucha 25

00-918

Warszawa

tel. (0-22) 347-41-00

www.men.gov.pl

Departament Informacji i Promocji (DIP)

tel. (0-22) 347-44-57

fax. (0-22) 628-35-04

Departament Kształcenia Ogólnego i Wychowania (DKOW)

tel. (0-22) 347-41-41

fax. (0-22) 628-81-36

Departament Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (DKZU)

tel. (0-22) 347-41-95

fax. (0-22) 347-41-90

Departament Prawny (DP)

tel. (0-22) 347-42-73

fax. (0-22) 347-42-72

Departament Programów Nauczania i Podręczników (DPN)

tel. (0-22) 347-47-92

fax. (0-22) 347-41-60

Departament Strategii (DS)

tel. (0-22) 347-42-41

fax. (0-22) 347-42-52

Departament Współpracy Międzynarodowej (DWM)

tel. (0-22) 347-43-12

fax. (0-22) 347-42-53

Departament Współpracy z Samorządem Terytorialnym (DWST)

tel. (0-22) 347-44-58

fax. (0-22) 347-44-17

Departament Zwiększania Szans Edukacyjnych (DZSE)

tel. (0-22) 347-42-28

fax. (0-22) 347-42-29

Departament Ekonomiczny (DE)

tel. (0-22) 347-42-42

fax. (0-22) 621-50-10

Biuro Administracyjne (BA)

tel. (0-22) 347-41-57

fax. (0-22) 622-37-04

Departament Funduszy Strukturalnych (DFS)

tel. (0-22) 347-48-81

fax. (0-22) 347-48-83

Biuro Kontroli i Audytu (BKA)

tel. (0-22) 347-45-74

fax. (0-22) 347-45-72

Biuro Organizacyjne (BO)

tel. (0-22) 347-42-65

fax. (0-22) 628-69-53

Ministerstwo Finansów

ul. Świętokrzyska 12

00-916

Warszawa

tel. (0-22) 694-55-55

fax. (0-22) 694-55-55

www.mf.gov.pl

Departament Budżetu Państwa

tel. (0-22) 694-40-00

fax. (0-22) 694-54-62

Departament Kontroli Skarbowej

tel. (0-22) 694-38-30, 694-49-01

fax. (0-22) 694-35-67, 694-58-01

Departament Długu Publicznego

tel. (0-22) 694-50-00

fax. (0-22) 694-50-08

Departament Ochrony Interesów Finansowych Unii Europejskiej

tel. (0-22) 694-32-82

fax. (0-22) 694-51-52

Departament Finansów Resortu

tel. (0-22) 694-32-00

fax. (0-22) 694-45-52

Departament Podatków Dochodowych

tel. (0-22) 694-33-40

fax. (0-22) 694-33-31

Departament Finansowania Sfery Budżetowej

tel. (0-22) 694-44-00, 694-51-00

fax. (0-22) 694-45-50

Departament Podatków Lokalnych

tel. (0-22) 694-58-04

fax. (0-22) 694-41-03

Departament Finansów Samorządu Terytorialnego

tel. (0-22) 694-34-16

fax. (0-22) 694-33-73

Departament Podatku Akcyzowego i Ekologicznego

tel. (0-22) 694-31-39

fax. (0-22) 694-45-16

Departament Gospodarki Narodowej

tel. (0-22) 694-31-44

fax. (0-22) 694-33-78

Departament Podatku od Towarów i Usług

tel. (0-22) 694-36-21

fax. (0-22) 694-30-73

Departament Gwarancji i Poręczeń

tel. (0-22) 694-41-51

fax. (0-22) 694-33-88

Departament Polityki Celnej

tel. (0-22) 694-50-05

fax. (0-22) 694-43-03

Departament Informacji Finansowej

tel. (0-22) 694-30-60

fax. (0-22) 694-54-50

Departament Polityki Finansowej, Analiz i Statystyki

tel. (0-22) 694-52-32

fax. (0-22) 694-36-30

Departament Informatyki

tel. (0-22) 694-31-06

fax. (0-22) 694-31-51

Departament Polityki Podatkowej

tel. (0-22) 694-38-86

fax. (0-22) 694-57-60

Departament Administracji Podatkowej

tel. (0-22) 694-57-00, 694-52-20

fax. (0-22) 694-37-19

Departament Instytucji Płatniczej

tel. (0-22) 694-37-04

fax. (0-22) 694-38-18

Departament Polityki Regionalnej i Rolnictwa

tel. (0-22) 694-47-20

fax. (0-22) 694-56-08

Departament Audytu Sektora Finansów Publicznych

tel. (0-22) 694-30-93

fax. (0-22) 694-33-74

Departament Kontroli Celno - Akcyzowej i Kontroli Gier

tel. (0-22) 694-38-50, 694-38-60

fax. (0-22) 694-38-50

Biuro Dyscypliny Finansów Publicznych

tel. (0-22) 694-30-14, 694-50-99

fax. (0-22) 694-34-65

Departament Reformy Finansów Publicznych

tel. (0-22) 694-51-60

fax. (0-22) 694-31-15

Biuro Administracyjne

tel. (0-22) 694-45-06, 694-54-00

fax. (0-22) 694-57-57

Departament Rachunkowości

tel. (0-22) 694-30-89

fax. (0-22) 694-32-60

Biuro Ochrony

tel. (0-22) 694-47-92

fax. (0-22) 694-35-74

Departament Rozwoju Rynku Finansowego

tel. (0-22) 694-58-28, 694-58-26

fax. (0-22) 694-39-50

Biuro Ministra

tel. (0-22) 694-37-06

fax. (0-22) 694-41-77

Departament Służby Celnej

tel. (0-22) 694-55-58

fax. (0-22) 694-44-41

Departament Unii Europejskiej

tel. (0-22) 694-31-01, 694-46-03

fax. (0-22) 694-30-58

Departament Wywiadu Skarbowego

tel. (0-22) 694-31-18

fax. (0-22) 694-38-95

Departament Zagraniczny

tel. (0-22) 694-56-46, 694-53-70

fax. (0-22) 694-53-70

Departament Wynagrodzeń i Ubezpieczeń Społecznych

tel. (0-22) 694-42-42

fax. (0-22) 694-47-41

Biuro Kontroli Resortowej

tel. (0-22) 694-46-25

fax. (0-22) 694-39-59

Biuro Dyrektora Generalnego

tel. (0-22) 694-56-02

fax. (0-22) 694-36-39

Departament Prawny

tel. (0-22) 694-35-15, 694-38-17

fax. (0-22) 694-42-67

Ministerstwo Gospodarki

Pl. Trzech Krzyży 3/5

00-507

Warszawa

tel. (0-22) 693-50-00

fax. (0-22) 693-40-48

www.mg.gov.pl

Departament Doskonalenia Regulacji Gospodarczych

tel. (0-22) 693-58-14

fax. (0-22) 693-40-25

Departament Energetyki

tel. (0-22) 693-54-48, 693-57-52

fax. (0-22) 693-40-35, 693-40-37

Departament Energii Jądrowej

tel. (0-22) 693-49-79

fax. (0-22) 693-40-51

Departament Bezpieczeństwa Gospodarczego

tel. (0-22) 693-54-45

fax. (0-22) 693-40-34, 693-40-33

Departament Budżetu i Finansów

tel. (0-22) 693-58-06

fax. (0-22) 693-40-16

Departament Jednostek Nadzorowanych i Podległych

tel. (0-22) 693-53-65

fax. (0-22) 693-40-39

Biuro Audytu Wewnętrznego, Ewaluacji i Kontroli

tel. (0-22) 693-45-46

fax. (0-22) 693-41-26

Departament Komunikacji Społecznej

tel. (0-22) 693-50-06

fax. (0-22) 693-40-09

Biuro Dyrektora Generalnego

tel. (0-22) 693-54-88

fax. (0-22) 693-40-95

Departament Polityki Handlowej

tel. (0-22) 693-58-17

fax. (0-22) 693-40-18

Biuro Informatyki

tel. (0-22) 693-51-94

fax. (0-22) 693-40-98

Departament Energii Odnawialnej

tel. (0-22) 693-56-71

fax. (0-22) 693-4- 37

Departament Prawny

tel. (0-22) 693-55-76

fax. (0-22) 693-40-43

Biuro Ochrony Informacji Niejawnych

tel. (0-22) 693-57-06

fax. (0-22) 693-40-41

Departament Funduszy Europejskich

tel. (0-22) 693-45-50, 693-49-50

fax. (0-22) 693-40-26

Departament Programów Offsetowych

tel. (0-22) 693-50-14

fax. (0-22) 693-40-56

Departament Gospodarki Elektronicznej

tel. (0-22) 693-59-79

fax. (0-22) 693-40-98

Departament Promocji i Współpracy Dwustronnej

tel. (0-22) 693-57-08

fax. (0-22) 693-40-19

Departament Górnictwa

tel. (0-22) 693-53-90

fax. (0-22) 693-40-32

Departament Ropy i Gazu

tel. (0-22) 693-55-06

fax. (0-22) 693-41-29

Departament Handlu i Usług

tel. (0-22) 693-55-53

fax. (0-22) 693-40-21

Departament Spraw Europejskich

tel. (0-22) 693-56-20, 693-43-13

fax. (0-22) 693-40-29

Departament Innowacji i Przemysłu

tel. (0-22) 693-42-61

fax. (0-22) 693-40-84

Departament Strategii i Analiz

tel. (0-22) 693-55-73

fax. (0-22) 693-40-31

Departament Instrumentów Wsparcia

tel. (0-22) 693-59-18

fax. (0-22) 693-40-23

Departament Wdrażania Programów Operacyjnych

tel. (0-22) 693-56-06

fax. (0-22) 693-40-55

Departament Instrumentów Wsparcia

tel. (0-22) 693-59-18

fax. (0-22) 693-40-23

Biuro Administracyjne

tel. (0-22) 693-58-75

fax. (0-22) 693-40-42

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

ul. Krakowskie Przedmieście 15/17

00-071

Warszawa

tel. (0-22) 421-01-00

www.mk.gov.pl

Departament Dziedzictwa Kulturowego

tel. (0-22) 421-05-56

Departament Funduszy Europejskich

tel. (0-22) 421-03-02

fax. (0-22) 421-03-71

Departament Własności Intelektualnej i Mediów

tel. (0-22) 421-03-27

fax. (0-22) 827-34-58

Departament Mecenatu Państwa

tel. (0-22) 421-05-12

fax. (0-22) 826-30-65

Biuro Obsługi Prawnej

tel. (0-22) 421-03-60

fax. (0-22) 826-19-24

Departament Narodowych Instytucji Kultury

tel. (0-22) 421-02-69

fax. (0-22) 827-39-58

Departament Legislacyjny

tel. (0-22) 421-04-90

fax. (0-22) 826-17-02

Departament Ochrony Zabytków

tel. (0-22) 646-05-27, 646-05-13

fax. (0-22) 848-53-53

Departament Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej

tel. (0-22) 421-04-63

fax. (0-22) 826-14-70

Departament Współpracy z Zagranicą

tel. (0-22) 421-02-40

fax. (0-22) 826-19-22

Biuro Administracyjno-Budżetowe

tel. (0-22) 421-05-62

fax. (0-22) 828-87-73

Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli

tel. (0-22) 421-02-03

fax. (0-22) 826-56-54

Biuro Kadr i Szkolenia

tel. (0-22) 421-02-84

fax. (0-22) 826-57-25

Centrum Informacyjne MKiDN

tel. (0-22) 421-05-55

fax. (0-22) 421-04-41

Departament Finansowy

tel. (0-22) 421-03-57

fax. (0-22) 421-03-82

Biuro Ministra

tel. (0-22) 421-04-31

fax. (0-22) 826-07-26

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

ul. Wspólna 1/3

00-529

Warszawa

tel. (0-22) 529-27-18

fax. (0-22) 628-09-22

http://www.mnisw.gov.pl/

Departament Budżetu i Finansów (DBF)

tel. (0-22) 529-23-19, 628-85-79, 621-73-82, 629-30-66

fax. (0-22) 529-23-51

Departament Instrumentów Polityki Naukowej (DPN)

tel. (0-22) 628-57-85, 529-23-29

fax. (0-22) 529-24-81

Departament Kontroli i Nadzoru (DKN)

tel. (0-22) 529-23-84

fax. (0-22) 501-71-30

Departament Legislacyjno-Prawny (DP)

tel. (0-22) 628-70-29, 624-52-87

fax. (0-22) 529-25-45

Biuro Dyrektora Generalnego (BDG)

tel. (0-22) 621-09-47, 621-09-48

fax. (0-22) 529-27-92

Biuro Ministra (BM)

tel. (0-22) 529-26-32

fax. (0-22) 529-26-33

Departament Nadzoru i Organizacji Szkolnictwa Wyższego (DNS)

tel. (0-22) 628-67-76

fax. (0-22) 628-35-34

Departament Strategii (DS)

tel. (0-22) 621-78-83, 629-89-73

fax. (0-22) 628-97-13

Departament Systemów Informatycznych (DIN)

tel. (0-22) 624-2-25, 625-51-51

fax. (0-22) 625-42-65

Ministerstwo Obrony Narodowej

ul. Klonowa 1

00-909

Warszawa

tel. (0-22) 687-12-01,687-11-04

fax. (0-22) 687-09-50

www.mon.gov.pl

Departament Informatyki i Telekomunikacji

al. Niepodległości 218

00-911

Warszawa

tel. (0-22) 684-69-05

fax. (0-22) 684-69-14

Departament Strategii i Planowania Obronnego

al. Niepodległości 218

00-911

Warszawa

tel. (0-22) 687-43-04

fax. (0-22) 684-69-14

Departament Infrastruktury

al. Niepodległości 218

00-911

Warszawa

tel. (0-22) 825-01-11

fax. (0-22) 684-69-14

Departament Wojskowych Spraw Zagranicznych

al. Niepodległości 218

00-911

Warszawa

tel. (0-22) 827-33-10

fax. (0-22) 684-69-14

Departament Kadr

al. Niepodległości 218

00-911

Warszawa

tel. (0-22) 684-53-28

fax. (0-22) 684-58-06

Departament Wychowania i Promocji Obronności

al. Niepodległości 218

00-911

Warszawa

tel. (0-22) 826-18-67

fax. (0-22) 687-47-89

Departament Kontroli

al. Niepodległości 218

00-911

Warszawa

tel. (0-22) 826-93-62

fax. (0-22) 687-45-43

Biuro Skarg i Wniosków

al. Niepodległości 218

00-911

Warszawa

tel. (0-22) 687-41-24, 826-72-64

fax. (0-22) 687-44-90

Departament Nauki i Szkolnictwa Wojskowego

al. Niepodległości 218

00-911

Warszawa

tel. (0-22) 684-68-59

fax. (0-22) 687-47-89

Biuro Audytu Wewnętrznego Ministerstwa Obrony Narodowej

Al. Niepodległości 218

00-909

Warszawa

tel. (0-22) 687-43-22

fax. (0-22) 687-42-75

Departament Ochrony Informacji Niejawnych

al. Niepodległości 218

00-911

Warszawa

tel. (0-22) 687-42-33

fax. (0-22) 687-41-89

Biuro Obrony Przeciwrakietowej

al. Niepodległości 218

00-911

Warszawa

tel. (0-22) 684-57-49

fax. (0-22) 684-56-99

Departament Polityki Bezpieczeństwa Międzynarodowego

al. Niepodległości 218

00-911

Warszawa

tel. (0-22) 826-05-86

fax. (0-22) 684-69-14

Departament Polityki Zbrojeniowej

al. Niepodległości 218

00-911

Warszawa

tel. (0-22) 845-04-88

fax. (0-22) 687-40-37

Departament Prasowo-Informacyjny

al. Niepodległości 218

00-911

Warszawa

tel. (0-22) 684-02-12, 684-02-30

fax. (0-22) 684-02-24

Departament Administracyjny

al. Niepodległości 218

00-911

Warszawa

tel. (0-22) 684-00-32

fax. (0-22) 687-41-89

Departament Prawny

ul. Klonowa 1

00-909

Warszawa

tel. (0-22) 687-15-84

fax. (0-22) 687-16-97

Departament Budżetowy

al. Niepodległości 218

00-911

Warszawa

tel. (0-22) 687-40-13

fax. (0-22) 684-69-14

Departament Spraw Socjalnych

al. Niepodległości 218

00-911

Warszawa

tel. (0-22) 621-96-34

fax. (0-22) 684-66-51

Biuro ds. Procedur Antykorupcyjnych

ul. Klonowa 1

00-909

Warszawa

tel. (0-22) 687-11-53

fax. (0-22) 687-12-58

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

ul. Nowogrodzka 1/3/5

00-513

Warszawa

tel. (0-22) 661-10-00

http://www.mpips.gov.pl/

Departament Funduszy

tel. (0-22) 438-93-13

fax. (0-22) 438-93-37

Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych

tel. (0-22) 529-06-00, 529-06-01

fax. (0-22) 529-06-02

Departament Informatyki

tel. (0-22) 661-18-00

fax. (0-22) 661-18-03

Biuro Budżetu i Finansów

tel. (0-22) 661-15-15

fax. (0-22) 661-12-80

Departament Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego

tel. (0-22) 529-06-90

fax. (0-22) 529-06-91

Biuro Administracyjne

tel. (0-22) 661-14-35

fax. (0-22) 661-14-36

Departament Pomocy i Integracji Społecznej

tel. (0-22) 661-12-77

fax. (0-22) 661-12-76

Biuro Dyrektora Generalnego

tel. (0-22) 661-13-60

fax. (0-22) 661-12-23

Departament Pożytku Publicznego

tel. (0-22) 693-47-59

fax. (0-22) 693-46-60

Biuro Ministra

tel. (0-22) 661-13-47

fax. (0-22) 661-13-36

Departament Prawa Pracy

tel. (0-22) 661-15-53

fax. (0-22) 661-15-54

Biuro Kontroli

tel. (0-22) 461-61-75

fax. (0-22) 461-60-05

Departament Rynku Pracy

tel. (0-22) 529-07-40

fax. (0-22) 529-07-41

Departament Prawny

tel. (0-22) 661-12-49

fax. (0-22) 661-13-13

Departament Polityki Rodzinnej

tel. (0-22) 529-06-60

fax. (0-22) 529-06-61

Stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego

tel. (0-22) 693-48-38

fax. (0-22) 693-48-36

Departament Ubezpieczeń Społecznych

tel. (0-22) 661-17-38

fax. (0-22) 661-17-36

Departament Analiz Ekonomicznych i Prognoz

tel. (0-22) 661-12-97

fax. (0-22) 661-12-43

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego

tel. (0-22) 461-63-04, 461-63-05

fax. (0-22) 461-62-64

Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

tel. (0-22) 661-16-38

fax. (0-22) 661-16-40

Departament Współpracy Międzynarodowej

tel. (0-22) 529-07-10

fax. (0-22) 529-07-11

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

ul. Wspólna 30

00-930

Warszawa

tel. (0-22) 623-10-00

fax. (0-22) 623-27-50, 623-27-51

www.minrol.gov.pl

Departament Doradztwa, Oświaty Rolniczej i Nauki

tel. (0-22) 623-15-75

fax. (0-22) 623-16-27

Departament Promocji i Komunikacji

tel. (0-22) 623-12-04

fax. (0-22) 623-23-25

Departament Finansów

tel. (0-22) 623-20-21

fax. (0-22) 623-15-58

Biuro Administracyjno-Budżetowe

tel. (0-22) 623-11-59, 623-12-74

fax. (0-22) 623-17-38

Departament Gospodarki Ziemią

tel. (0-22) 623-18-41

fax. (0-22) 623-23-05

Biuro Audytu Wewnętrznego

tel. (0-22) 623-10-94

fax. (0-22) 623-27-02

Departament Hodowli i Ochrony Roślin

tel. (0-22) 623-21-51

fax. (0-22) 623-17-81

Biuro Kontroli

tel. (0-22) 623-25-07

fax. (0-22) 623-25-06

Departament Płatności Bezpośrednich

tel. (0-22) 623-12-34

fax. (0-22) 623-12-35

Biuro Dyrektora Generalnego

tel. (0-22) 623-18-31

fax. (0-22) 623-12-56

Departament Prawno-Legislacyjny

tel. (0-22) 623-18-48

fax. (0-22) 623-17-35

Biuro Ministra

tel. (0-22) 623-27-70

fax. (0-22) 623-27-97

Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich

tel. (0-22) 623-18-42

fax. (0-22) 623-20-51

Biuro Prasowe

tel. (0-22) 623-18-38

fax. (0-22) 623-22-62

Departament Unii Europejskiej i Współpracy Międzynarodowej

tel. (0-22) 623-24-71, 623-18-40, 623-18-44

fax. (0-22) 623-23-72

Biuro Pomocy Technicznej

tel. (0-22) 623-16-37

fax. (0-22) 623-21-44

Departament Rynków Rolnych

tel. (0-22) 623-16-32

fax. (0-22) 623-23-00

Gabinet Polityczny Ministra

tel. (0-22) 623-13-78

fax. (0-22) 623-13-80

Departament Rybołówstwa

tel. (0-22) 623-24-04

fax. (0-22) 623-22-04

Departament Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii

tel. (0-22) 623-18-43

fax. (0-22) 623-21-05

Departament Zarządzania Kryzysowego, Spraw Obronnych i Ochrony Informacji Niejawnych

tel. (0-22) 623-18-46

fax. (0-22) 623-20-25

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

ul. Wspólna 2/4

00-926

Warszawa

tel. (0-22) 461-30-00

www.mrr.gov.pl

Departament Koordynacji i Wdrażania Programów Regionalnych

tel. (0-22) 536-74-30, 536-74-31

fax. (0-22) 536-74-91

Departament Przygotowania Projektów Indywidualnych

tel. (0-22) 461-39-45

fax. (0-22) 461-33-66

Departament Instytucji Certyfikującej

tel. (0-22) 330-31-01

fax. (0-22) 330-31-12

Biuro Dyrektora Generalnego

tel. (0-22) 461-39-25, 461-39-26

fax. (0-22) 461-33-62

Departament Unii Europejskiej i Współpracy Międzynarodowej

tel. (0-22) 461-39-19

fax. (0-22) 461-31-35

Departament Prawny

tel. (0-22) 461-39-22

fax. (0-22) 461-33-50

Departament Informacji, Promocji i Szkoleń

tel. (0-22) 461-39-61,461-39-62

fax. (0-22) 461-35-78

Departament Ekonomiczno-Finansowy

tel. (0-22) 461-39-42

fax. (0-22) 461-33-63

Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym

tel. (0-22) 330-30-01, 330-30-04

fax. (0-22) 330-30-31

Departament Informatyki

tel. (0-22) 461-39-28

fax. (0-22) 461-32-07

Departament Współpracy Terytorialnej

tel. (0-22) 330-31-05

fax. (0-22) 330-31-56

Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi

tel. (0-22) 461-39-31

fax. (0-22) 461-32-07

Departament Programów Ponadregionalnych

tel. (0-22) 536-73-73

fax. (0-22) 536-73-50

Biuro Administracyjne

tel. (0-22) 461-39-53

fax. (0-22) 461-31-11

Departament Programów Pomocowych i Pomocy Technicznej

tel. (0-22) 461-39-18

fax. (0-22) 461-33-21

Departament Koordynacji Programów Infrastrukturalnych

tel. (0-22) 461-39-30

fax. (0-22) 461-32-60

Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej

tel. (0-22) 461-39-07, 461-39-48

fax. (0-22) 461-32-63

Departament Wsparcia Programów Infrastrukturalnych

tel. (0-22) 461-39-36

fax. (0-22) 461-31-73

Departament Koordynacji Wdrażania Funduszy Unii Europejskiej

tel. (0-22) 693-47-63

fax. (0-22) 693-47-62

Departament Zarządzania Programami Konkurencyjności i Innowacyjności

tel. (0-22) 330-33-26, 330-33-27

fax. (0-22) 330-33-60

Biuro Ministra

tel. (0-22) 461-39-52

fax. (0-22) 461-34-21

Stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego

tel. (0-22) 536-74-87

fax. (0-22) 536-74-69

12
 
  • Dołącz do nas
  • Legalis LinkedIn
  • Legalis facebook
  • Legalis YouTube

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał zakładowy: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych