Prokurator Generalny, Prokuratura Generalna

ul. Barska 28/30

02-315

Warszawa

fax. (0-22) 318-98-31

www.pk.gov.pl

Departament Postępowania Przygotowawczego

ul. Barska 28/30

02–315

Warszawa

tel. (0-22) 318-95-00

fax. (0-22) 318-95-01

www.pk.gov.pl

Departament do spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji

ul. Barska 28/30

02–315

Warszawa

tel. (0-22) 318-97-00, (0-22) 318-97-09

fax. (0-22) 318-97-01

www.pk.gov.pl

Departament Postępowania Sądowego

ul. Barska 28/30

02-315

Warszawa

tel. (0-22) 318-96-00

fax. (0-22) 318-96-01

www.pk.gov.pl

Departament Współpracy Międzynarodowej

ul. Barska 28/30

02–315

Warszawa

tel. (0-22) 318-94-50

fax. (0-22) 318–94–51

www.pk.gov.pl

Departament Organizacji Pracy, Wizytacji i Systemów Informatycznych Prokuratury

ul. Barska 28/30

02-315

Warszawa

tel. (0-22) 318-94-74

fax. (0-22) 318-98-44

www.pk.gov.pl

Departament Budżetu i Majątku Prokuratury

ul. Barska 28/30

02-315

Warszawa

tel. (0-22) 561-86-24

fax. (0-22) 561-85-28

www.pk.gov.pl

Biuro Prokuratora Generalnego

ul. Barska 28/30

02–315

Warszawa

tel. (0-22) 318-98-36

fax. (0-22) 318-98-31

www.pk.gov.pl

Biuro Spraw Konstytucyjnych

ul. Barska 28/30

02-315

Warszawa

tel. (0-22) 318-99-00

fax. (0-22) 318-99-01

www.pk.gov.pl

Biuro Kadr

ul. Barska 28/30

02-315

Warszawa

tel. (0-22) 318-95-90

fax. (0-22) 318-95-91

www.pk.gov.pl

Biuro Administracyjno-Finansowe Prokuratury Generalnej

ul. Barska 28/30

02-315

Warszawa

tel. (0-22) 561-86-26

fax. (0-22) 561-85-29

www.pk.gov.pl

Biuro Ochrony Informacji Niejawnych i Spraw Obronnych

ul. Barska 28/30

02-315

Warszawa

tel. (0-22) 318-97-47

fax. (0-22) 318-97-38

www.pk.gov.pl

Prokuratura Apelacyjna w Białymstoku

ul. Włókiennicza 32

15-464

Białystok

fax. (0-85) 732-79-13

www.bialystok.pa.gov.pl

Prokuratura Apelacyjna w Gdańsku

ul. Wały Jagiellońskie 38

80-853

Gdańsk

fax. (0-58) 326-53-00 /- 09

www.pagdansk.pl

Prokuratura Apelacyjna w Katowicach

ul. Wita Stwosza 31

40-042

Katowice

fax. (0-32) 258-78-66

www.prokuratura.katowice.pl

Prokuratura Apelacyjna w Krakowie

ul. Cystersów 18

31-553

Kraków

fax. (0-12) 294-27-00 w. 155

www.krakow.pa.gov.pl

Prokuratura Apelacyjna w Lublinie

ul. Okopowa 2A

20-950

Lublin

fax. (0-81) 532-32-19

www.pa.lublin.pl

Prokuratura Apelacyjna w Poznaniu

ul. Solna 10

61-736

Poznań

fax. (0-61) 885 29 02

www.poznan.pa.gov.pl

Prokuratura Apelacyjna w Rzeszowie

ul. Piłsudskiego 28

35-001

Rzeszów

fax. (0-17) 858-03-24

www.parz.pl

Prokuratura Apelacyjna w Szczecinie

ul. Stoisława 6

70-952

Szczecin

tel. (0-91) 484-97-00

fax. (0-91) 484-97-04

www.szczecin.pa.gov.pl

Prokuratura Apelacyjna w Warszawie

ul. Krakowskie Przedmieście 25

00-951

Warszawa

fax. (0-22) 464-91-06

www.pa.waw.pl

 
  • Dołącz do nas
  • Legalis LinkedIn
  • Legalis facebook
  • Legalis YouTube

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał zakładowy: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych