Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego przy Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy

ul. Wały Jagiellońskie 2

85-950

Bydgoszcz

tel. (0-52) 325-31-74

fax. (0-52) 321-31-01

Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego przy Sądzie Okręgowym w Toruniu

ul. Piekary 51

87-100

Toruń

tel. (0-56) 610-56 -11

fax. (0-56) 610-56-75

Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego przy Sądzie Okręgowym we Włocławku, Włocławek

ul. Wojska Polskiego 22

87-800

tel. (0-54) 422-25-31

fax. (0-54) 411-62-05

 
  • Dołącz do nas
  • Legalis LinkedIn
  • Legalis facebook
  • Legalis YouTube

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał zakładowy: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych