Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego przy Sądzie Okręgowym w Piotrkowie Trybunalskim

ul. Słowackiego 5

97-300

Piotrków Trybunalski

tel. (0-44) 649-41-70

fax. (0-44) 649-41-70

Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego przy Sądzie Okręgowym w Sieradzu

Aleja Zwycięstwa 1

98-200

Sieradz

tel. (0-43) 826-66-91

Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego przy Sądzie Rejonowym w Łodzi

ul. Kościuszki 107/109

90-928

Łódź

tel. (0-42) 664 07 32

fax. (0-42) 637 26 14

 
  • Dołącz do nas
  • Legalis LinkedIn
  • Legalis facebook
  • Legalis YouTube

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał zakładowy: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych