Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego przy Sądzie Okręgowym w Zamościu

ul. Akademicka 1

22-400

Zamość

tel. (0-84) 638-78-00

fax. (0-84) 638-78-00

Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego przy Sądzie Rejonowym w Białej Podlaskiej

ul Brzeska 20/22

21-530

Biała Podlaska

tel. (0-83) 342-08-80 wew. 403

fax. (0-83) 342-08-80 wew.556

Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego przy Sądzie Rejonowym w Chełmie, Chełm

ul. Sienkiewicza 20

22-100

tel. (0-82) 565-52-02

fax. (0-82) 565-52-02

Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego przy Sądzie Rejonowym w Lublinie

ul. Plac Czechowicza 1

20-072

Lublin

tel. (0-81) 535-94-40

fax. (0-81) 535-92-78

Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego przy Sądzie Rejonowym w Tomaszowie Lubelskim

ul. Lwowska 55

22-600

tel. (0-84) 665-74-41

fax. (0-84) 665-74-41

 
  • Dołącz do nas
  • Legalis LinkedIn
  • Legalis facebook
  • Legalis YouTube

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał zakładowy: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych