Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego przy Sądzie Okręgowym w Gorzowie Wlkp.

ul. Mieszka I 33

66-400

Gorzów Wielkopolski

tel. (0-95) 72-24-281 wew. 330

fax. (0-95) 720-28-07

Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego przy Sądzie Okręgowym w Zielonej Górze

pl. Słowiański 1

65-958

Zielona Góra

tel. (0-68) 322-01-51

fax. (0-68) 322-01-41

 
  • Dołącz do nas
  • Legalis LinkedIn
  • Legalis facebook
  • Legalis YouTube

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał zakładowy: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych