Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego przy Sądzie Okręgowym w Krakowie

ul. Przy Rondzie 7

31-547

Kraków

tel. (0-12) 619-58 -14

fax. (0-12) 619-51-40

Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego przy Sądzie Okręgowym w Nowym Sączu

ul. Pijarska 3

33-300

Nowy Sącz

tel. (0-18) 448-21-38

fax. (0-18) 448-21-38

Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego przy Sądzie Okręgowym w Tarnowie

ul. J.Dąbrowskiego 27

33-100

Tarnów

tel. (0-14) 632-74-83

fax. (0-14) 632-74-66

Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego przy Sądzie Rejonowym w Nowym Targu, Nowy Targ

ul. Ludźmierska 29

34-400

tel. (0-18) 261-26-70

fax. (0-18) 261-26-70

 
  • Dołącz do nas
  • Legalis LinkedIn
  • Legalis facebook
  • Legalis YouTube

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał zakładowy: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych