Biuro Informacyjne Krajowego Rejestru Karnego

ul. Czerniakowska 100

00-454

Warszawa

tel. (0-22) 397-62-00

fax. (0-22) 397-62-05

Informacja z Krajowego Rejestru Karnego na temat podmiotów zbiorowych

Automatyczna informacja o pracy Krajowego Rejestru Karnego

Sekretariat Dyrektora KRK

tel. 22 39 76 200

fax. 22 39 76 205

Wydział Prawny (porady prawne na temat udzielania informacji z Krajowego Rejestru Karnego)

Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego przy Sądzie Okręgowym w Ostrołęce

ul. Gomulickiego 5

07-410

Ostrołęka

tel. (0-29) 765-01-10

fax. (0-29) 765-01-82

Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego przy Sądzie Okręgowym w Płocku

Pl. Narutowicza 4

09-404

Płock

tel. (0-24) 262-52-44 wew. 281

Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego przy Sądzie Okręgowym w Radomiu

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 10

26-600

Radom

tel. (0-48) 368-03-23

fax. (0-48) 368-03-03

Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego przy Sądzie Okręgowym w Siedlcach, Siedlce

ul. Piłsudskiego 70

08-110

tel. (0-25) 631-08-40 wew. 105

fax. (0-25) 631-08-40

Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego przy Sądzie Okręgowym w Warszawie

Al. Solidarności 127

00-951

Warszawa

tel. (0-22) 440-72-21

fax. (0-22) 624-78-42

Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe, Warszawa

ul. Terespolska 15a

03-813

tel. (0-22) 509-11-50

fax. (0-22) 509-11-50

Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Żoliborza

ul. Kocjana 3

01-473

Warszawa

tel. (0-22) 328-67-42

fax. (0-22) 328-67-77

Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia

ul. Marszałkowska 82

00-517

Warszawa

tel. (0-22) 55-39-169

fax. (0-22) 55-39-249

 
  • Dołącz do nas
  • Legalis LinkedIn
  • Legalis facebook
  • Legalis YouTube

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał zakładowy: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych