Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu

ul. Komandorska 16

50-950

Wrocław

tel. (0-71) 336-93-62

fax. (0-71) 334-45-01

Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego przy Sądzie Okręgowym we Włocławku, Włocławek

ul. Wojska Polskiego 22

87-800

tel. (0-54) 422-25-31

fax. (0-54) 411-62-05

Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe, Warszawa

ul. Terespolska 15a

03-813

tel. (0-22) 509-11-50

fax. (0-22) 509-11-50

Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Żoliborza

ul. Kocjana 3

01-473

Warszawa

tel. (0-22) 328-67-42

fax. (0-22) 328-67-77

Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia

ul. Marszałkowska 82

00-517

Warszawa

tel. (0-22) 55-39-169

fax. (0-22) 55-39-249

Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego przy Sądzie Rejonowym w Białej Podlaskiej

ul Brzeska 20/22

21-530

Biała Podlaska

tel. (0-83) 342-08-80 wew. 403

fax. (0-83) 342-08-80 wew.556

Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego przy Sądzie Rejonowym w Chełmie, Chełm

ul. Sienkiewicza 20

22-100

tel. (0-82) 565-52-02

fax. (0-82) 565-52-02

Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie, Częstochowa

ul. Reytana 6

42-200

tel. (0-34) 377-81-50

fax. (0-34) 377-81-50

Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego przy Sądzie Rejonowym w Lesznie, Leszno

ul. Dąbrowskiego 2

64-100

tel. (0-65) 525-94-06

fax. (0-65) 525-94-13

Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego przy Sądzie Rejonowym w Lublinie

ul. Plac Czechowicza 1

20-072

Lublin

tel. (0-81) 535-94-40

fax. (0-81) 535-92-78

 
  • Dołącz do nas
  • Legalis LinkedIn
  • Legalis facebook
  • Legalis YouTube

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał zakładowy: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych