Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego przy Sądzie Okręgowym w Krośnie

ul. Wolności 3

38-400

Krosno

tel. (0-13) 420-16-40

fax. (0-13) 420-16-40

Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego przy Sądzie Okręgowym w Rzeszowie

ul. Śreniawitów 3

35-959

Rzeszów

tel. (0-17) 875 62 30

fax. (0-17) 862 72 65

Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego przy Sądzie Okręgowym w Tarnobrzegu

ul. Sienkiewicza 27

39-400

Tarnobrzeg

tel. (0-15) 823-48-80 wew. 105

fax. (0-15) 832-05-51

 
  • Dołącz do nas
  • Legalis LinkedIn
  • Legalis facebook
  • Legalis YouTube

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał zakładowy: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych