Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego przy Sądzie Okręgowym w Białymstoku

ul. Marii Curie-Skłodowskiej 1

15-950

Białystok

tel. (0-85) 745-92-07

fax. (0-85) 742-46-40

Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego przy Sądzie Okręgowym w Suwałkach

ul. Waryńskiego 45

16-400

Suwałki

tel. (0-87) 565-00-75

fax. (0-87) 563-13-03

Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego przy Sądzie Okręgowym w Łomży

ul. Dworna 16

18-400

Łomża

tel. (0-86) 216-62-81 wew. 124

 
  • Dołącz do nas
  • Legalis LinkedIn
  • Legalis facebook
  • Legalis YouTube

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał zakładowy: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych