Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego przy Sądzie Okręgowym w Gdańsku

ul. Nowe Ogrody 30/34

80-958

Gdańsk

tel. (0-58) 321-31-56

fax. (0-58) 321-31-04

Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego przy Sądzie Okręgowym w Słupsku

ul. Zamenhofa 7

76-200

Słupsk

tel. (0-59) 841-02-77

fax. (0-59) 841-02-77

 
  • Dołącz do nas
  • Legalis LinkedIn
  • Legalis facebook
  • Legalis YouTube

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał zakładowy: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych