Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego przy Sądzie Okręgowym w Bielsku Białej

ul. Cieszyńska 10

43-300

Bielsko–Biała

tel. (0-33) 499-03-85

fax. (0-33) 812-39-15

Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego przy Sądzie Okręgowym w Częstochowie

ul. Dąbrowskiego 23/35

42-200

Częstochowa

tel. (0-34) 364-42-47

fax. (0-34) 324-16-80

Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego przy Sądzie Okręgowym w Gliwicach

ul. Kościuszki 15

44-100

Gliwice

tel. (0-32) 338-00-16

fax. (0-32) 338-01-02

Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego przy Sądzie Okręgowym w Katowicach

ul. Andrzeja 16/18

40-957

Katowice

tel. (0-32) 60 70 153

fax. (0-32) 607-01-52

Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie, Częstochowa

ul. Reytana 6

42-200

tel. (0-34) 377-81-50

fax. (0-34) 377-81-50

 
  • Dołącz do nas
  • Legalis LinkedIn
  • Legalis facebook
  • Legalis YouTube

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał zakładowy: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych