Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego przy Sądzie Okręgowym w Kielcach

ul. Seminaryjna 12a

25-372

Kielce

tel. (0-41) 344-50 -16

fax. (0-41) 344-49-23

Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego przy Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim, Ostrowiec Świętokrzyski

ul. Kościuszki 1

27-400

tel. (0-41) 262-82-41 wew. 146

fax. (0-41) 262-82-41

 
  • Dołącz do nas
  • Legalis LinkedIn
  • Legalis facebook
  • Legalis YouTube

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał zakładowy: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych