Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego przy Sądzie Okręgowym w Elblągu

Pl. Konstytucji 1

82-300

Elbląg

tel. (0-55) 611-22-00 wew. 168

fax. (0-55) 611-22-15

Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego przy Sądzie Okręgowym w Olsztynie

ul. Dąbrowszczaków 44

10-001

Olsztyn

tel. (0-89) 523-01-08

fax. (0-89) 527-76-95

 
  • Dołącz do nas
  • Legalis LinkedIn
  • Legalis facebook
  • Legalis YouTube

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał zakładowy: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych