Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego przy Sądzie Okręgowym w Koszalinie

ul. Waryńskiego 7

75-950

Koszalin

tel. (0-94) 342-87-72

fax. (0-94) 342-87-72

Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego przy Sądzie Okręgowym w Szczecinie

ul. Kaszubska 42

70-952

Szczecin

tel. (0-91) 485-53-87

fax. (0-91) 448-99-15

 
  • Dołącz do nas
  • Legalis LinkedIn
  • Legalis facebook
  • Legalis YouTube

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał zakładowy: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych