Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego

ul. Rakowiecka 2A

00-993

Warszawa

tel. (0-22) 585-79-10, (0-22) 565-91-10

fax. (022) 640 50 70

www.abw.gov.pl

Centralne Biuro Antykorupcyjne

Al. Ujazdowskie 9

00-918

Warszawa

tel. (0-22) 437-11-37

fax. (0-22) 331-07-81

www.cba.gov.pl

Centralny Zarząd Zakładów Karnych

ul. Rakowiecka 37a

02-521

Warszawa

tel. (0-22) 640-83-30

fax. (0-22) 640-83-32

www.czsw.gov.pl

Departament Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych

ul. Batorego 5

02-591

Warszawa

tel. (0-22) 601-15-39, (0-22) 601-19-75

fax. (0-22) 601-16-96

Departament Zezwoleń i Koncesji przy MSWiA

ul. Domaniewska 36/38

02-672

Warszawa

tel. (0-22) 60-117-93

fax. (0-22) 848-97-81

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych

ul. Stawki 2

00-659

Warszawa

tel. (0-22) 860-70-86

www.giodo.gov.pl

Główny Inspektorat Pracy

ul. Krucza 38/42

00-926

Warszawa

tel. (0-22) 661 81 11

fax. (0-22) 625 47 70, (0-22) 628 41 13

www.pip.gov.pl

Główny Inspektorat Sanitarny

ul. Długa 38/40

00-238

Warszawa

tel. (0-22) 635-45-81

fax. (0-22) 635-61-94

www.gis.gov.pl

Główny Urząd Geodezji i Kartografii

ul. Wspólna 2

00-926

Warszawa

tel. (0-22) 661 80 17

fax. (0-22) 629 18 67

www.gugik.gov.pl

Główny Urząd Miar

ul. Elektoralna 2

00-139

Warszawa

tel. (0-22) 581-93-99

fax. (0-22) 620-83-78

www.gum.gov.pl

 
  • Dołącz do nas
  • Legalis LinkedIn
  • Legalis facebook
  • Legalis YouTube

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał zakładowy: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych