Bezskuteczność czynności prawnej

Bezskuteczność czynności prawnej autorstwa prof. M. Gutowskiego to nowa pozycja opublikowana w module Prawo cywilne Premium.

Prezentowana publikacja jest całościowym opracowaniem skomplikowanej problematyki bezskuteczności czynności cywilnoprawnych, należącej do wiodących zagadnień teorii prawa i prawa cywilnego. Niniejsze, 2. wydanie zostało zaktualizowane oraz uzupełnione o najnowsze zmiany legislacyjne, orzecznictwo oraz o poglądy doktryny.

Poszczególne części publikacji prezentują kompleksowe omówienie zagadnień dotyczących czynności prawnych, oświadczeń woli oraz bezskuteczności w ogólności, bezskuteczności względnej, bezskuteczności zawieszonej na gruncie KC oraz KSH, bezskuteczności sensu stricto oraz charakteru sankcji bezskuteczności.

Pozycja polecana jest przede wszystkim dla sędziów, radców prawnych i adwokatów oraz osób zawodowo związanych z prawem i administracją publiczną.

Zapoznaj się z treścią komentarza w Systemie Legalis >>

 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw nam swój numer telefonu
i adres e-mail, a skontaktujemy się z Tobą:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał zakładowy: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych