Bezskuteczność czynności prawnej

Bezskuteczność czynności prawnej autorstwa prof. M. Gutowskiego to nowa pozycja opublikowana w module Prawo cywilne Premium.

Prezentowana publikacja jest całościowym opracowaniem skomplikowanej problematyki bezskuteczności czynności cywilnoprawnych, należącej do wiodących zagadnień teorii prawa i prawa cywilnego. Niniejsze, 2. wydanie zostało zaktualizowane oraz uzupełnione o najnowsze zmiany legislacyjne, orzecznictwo oraz o poglądy doktryny.

Poszczególne części publikacji prezentują kompleksowe omówienie zagadnień dotyczących czynności prawnych, oświadczeń woli oraz bezskuteczności w ogólności, bezskuteczności względnej, bezskuteczności zawieszonej na gruncie KC oraz KSH, bezskuteczności sensu stricto oraz charakteru sankcji bezskuteczności.

Pozycja polecana jest przede wszystkim dla sędziów, radców prawnych i adwokatów oraz osób zawodowo związanych z prawem i administracją publiczną.

Zapoznaj się z treścią komentarza w Systemie Legalis >>

 

Nasza oferta

Masz pytanie dotyczące naszej oferty?

 
Zadzwoń     22 311 22 22

lub zostaw numer telefonu

oraz e-mail

Chcę otrzymywać informacje o promocjach
i nowościach z wykorzystaniem:

adresu e-mail
numeru telefonu

Zasady przetwarzania danych osobowych:
Administrator Danych | Uzyskanie informacji o przetwarzaniu danych osobowych | Pozyskanie danych i cel ich przetwarzania | Odbiorcy danych | Czas przechowywania danych | Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych i dobrowolność podania danych | Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany

Wyślij >>
Testuj bezpłatnie

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł