17.2.2020 r. – Ogłoszono tekst jednolity ustawy o Centralnym Porcie Komunikacyjnym

Informujemy, że w dniu dzisiejszym pojawiły się nowości w zakresie Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich oraz ustaw podpisanych przez Prezydenta RP.

Czytaj więcej

Skutki podatkowe sprzedaży samochodu poleasingowego wykorzystywanego w działalności gospodarczej

Jeżeli po zakończeniu umowy leasingu operacyjnego Wnioskodawca wykupi samochód od leasingodawcy z przeznaczeniem na cele osobiste (prywatne, niezwiązane z działalnością gospodarczą), to zarówno do wykupu na cele osobiste tego samochodu, jak i ewentualnej późniejszej jego sprzedaży (po okresie co najmniej sześciu miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpi moment wykupu), znajdzie zastosowanie art. 10 ust. […]

Czytaj więcej

Lekkomyślność pracownika nie zwalnia pracodawcy z odpowiedzialności

Z odpowiedzialności za stan bhp i ryzyka wypadkowe, nie zwalnia pracodawcy niedopełnienie lub pogwałcenie obowiązków z zakresu bhp przez jego podwładnych, którzy uchybili sprawowaniu właściwego nadzoru nad wykonywaniem pracy przez poszkodowanego pracownika. Ustalenie, że wina obarcza przede wszystkim poszkodowanego i jego współpracowników, nie uchyla odpowiedzialności prowadzącego działalność gospodarczą na własny rachunek za pomocą sił przyrody za […]

Czytaj więcej

14.2.2020 r. – Ogłoszono tekst jednolity ustawy o Agencji Mienia Wojskowego

Informujemy, że w dniu dzisiejszym pojawiły się nowości w zakresie Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich.

Czytaj więcej

Usługi świadczone za pomocą platform elektronicznych

Usługę pośrednictwa, która polega na umożliwieniu, za wynagrodzeniem, nawiązania za pomocą platformy elektronicznej kontaktu pomiędzy potencjalnymi najemcami a wynajmującymi oferującymi usługę krótkoterminowego zakwaterowania należy kwalifikować jako „usługę społeczeństwa informacyjnego”. Stan faktyczny Airbnb Ireland UC (spółka z siedzibą w Dublinie, dalej jako: AI), należy do grupy Airbnb i należy w 100% do Airbnb Inc. AI zarządza, dla wszystkich użytkowników mających siedzibę poza […]

Czytaj więcej

13.2.2020 r. – Ogłoszono tekst jednolity ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji

Informujemy, że w dniu dzisiejszym pojawiły się nowości w zakresie Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich.

Czytaj więcej

12.2.2020 r. – Ogłoszono tekst jednolity o wyrobach budowlanych

Informujemy, że w dniu dzisiejszym pojawiły się nowości w zakresie Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich oraz decyzji Rady Ministrów.

Czytaj więcej

Unieważnienie kredytu frankowego

Nie wystarczy blankietowe oświadczenie konsumenta, że liczy się z ryzykiem, ale jego uczciwe przedstawienie – orzekł Sąd Okręgowy w Warszawie. Opis stanu faktycznego Spór sądowy dotyczył sprawy pomiędzy Kamilem Dziubakiem i Justyną Dziubak (zwanymi dalej „kredytobiorcami”) a Raiffeisen Bank International AG, prowadzącą działalność w Polsce w formie oddziału pod nazwą Raiffeisen Bank International AG Oddział w Polsce, dawniej […]

Czytaj więcej

Wykorzystanie domeny internetowej łudząco podobnej do domeny innego przedsiębiorcy stanowi czyn nieuczciwej konkurencji

Adres domeny internetowej może być traktowany jako oznaczenie przedsiębiorstwa. W konsekwencji, używanie przez stronę pozwaną domeny dla przyciągnięcia klientów do oferowanych przez pozwaną spółkę usług jest w rozumieniu art. 3 ust. 2 ZNKU wprowadzającym w błąd oznaczeniem przedsiębiorstwa. Zdaniem SA dla przeciętnego użytkownika domena jest praktycznie nie do odróżnienia od domeny powoda i w sposób niebudzący wątpliwości […]

Czytaj więcej

11.2.2020 r. – Ogłoszono tekst jednolity ustawy o służbie zagranicznej

Informujemy, że w dniu dzisiejszym pojawiły się nowości w zakresie Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich.

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw nam swój numer telefonu
i adres e-mail, a skontaktujemy się z Tobą:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał zakładowy: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych