19.2.2019 r. – Publikacja ustawy o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym

Informujemy, że w dniu dzisiejszym pojawiły się nowości w zakresie Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich, orzecznictwa Sądu Najwyższego oraz ustaw podpisanych przez Prezydenta RP.

Czytaj więcej

Zmiany w zasadach wykonywania lotów dronami

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 20.12.2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyłączenia zastosowania niektórych przepisów ustawy – Prawo lotnicze do niektórych rodzajów statków powietrznych oraz określenia warunków i wymagań dotyczących używania tych statków (Dz.U. z 2019 r. poz. 94) wprowadza istotne zmiany w przepisach regulujących wykorzystywanie bezzałogowych statków powietrznych. Celem nowelizacji jest przede wszystkim określenie zasad […]

Czytaj więcej

14.2.2019 r. – Publikacja zmian w ustawie – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Informujemy, że w dniu dzisiejszym pojawiły się nowości w zakresie Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich oraz ustaw podpisanych przez Prezydenta RP.

Czytaj więcej

13.2.2019 r. – Publikacja zmian w ustawie – Kodeks wyborczy

Informujemy, że w dniu dzisiejszym pojawiły się nowości w zakresie Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich, decyzji Rady Ministrów oraz ustaw podpisanych przez Prezydenta RP.

Czytaj więcej

12.2.2019 r. – Publikacja rozporządzenia w sprawie przeprowadzania kontroli kancelarii komorniczej

Informujemy, że w dniu dzisiejszym pojawiły się nowości w zakresie Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich.

Czytaj więcej

Nieuprawnione ujawnienie informacji stanowiących tajemnicę zawodową lub informację poufną – ius.focus

Za bezprawne ujawnienie informacji poufnej (stanowiącej również tajemnicę zawodową) może być również uznane przekazanie danej informacji w mniej lub bardziej stanowczej formie, w tym również w formie sugestii. Wyrok NSA w Warszawie z 21.11.2018 r., II GSK 3641/16   Komisja Nadzoru Finansowego wydała decyzję w sprawie zawieszenia uprawnień pracownika domu maklerskiego (skarżący) do wykonywania zawodu […]

Czytaj więcej

Kwalifikacja prawna zakupu płatnością zbliżeniową z użyciem skradzionej karty płatniczej

Opis zagadnienia: Sytuacja, w której sprawca zabiera cudzą kartę płatniczą, a następnie posługuję się nią, przynosi wiele rozbieżności w orzecznictwie sądów. Sprawca może za pomocą tej karty 1) wypłacać pieniądze z bankomatu albo 2) dokonywać płatności za nabywane towary lub usługi, przy czym może a) wpisywać znany mu PIN albo b) płacić zbliżeniowo. Niniejsze opracowanie […]

Czytaj więcej

11.2.2019 r. – Ogłoszono jednolity tekst ustawy – Prawo restrukturyzacyjne

Informujemy, że w dniu dzisiejszym pojawiły się nowości w zakresie Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich.

Czytaj więcej

8.2.2019 r. – Publikacja zmian w ustawie – Prawo lotnicze oraz niektórych innych ustaw

Informujemy, że w dniu dzisiejszym pojawiły się nowości w zakresie Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich.

Czytaj więcej

7.2.2019 r. – Publikacja ustawy o Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości

Informujemy, że w dniu dzisiejszym pojawiły się nowości w zakresie Dzienników Ustaw.

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw nam swój numer telefonu
i adres e-mail, a skontaktujemy się z Tobą:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł