14.8.2019 r. – Publikacja zmian w ustawie o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

Informujemy, że w dniu dzisiejszym pojawiły się nowości w zakresie Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich, decyzji rady Ministrów oraz ustaw podpisanych przez Prezydenta RP.

Czytaj więcej

13.8.2019 r. – Ogłoszono jednolity tekst ustawy – Prawo o adwokaturze

Informujemy, że w dniu dzisiejszym pojawiły się nowości w zakresie Dzienników Ustaw.

Czytaj więcej

12.8.2019 r. – Publikacja zmian w ustawie – Kodeks wyborczy oraz ustawy o referendum ogólnokrajowym

Informujemy, że w dniu dzisiejszym pojawiły się nowości w zakresie Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich oraz ustaw podpisanych przez Prezydenta RP.

Czytaj więcej

9.8.2019 r. – Ogłoszono jednolity tekst ustawy o systemie oświaty

Informujemy, że w dniu dzisiejszym pojawiły się nowości w zakresie Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich oraz orzecznictwa Sądu Najwyższego.

Czytaj więcej

8.8.2019 r. – Ogłoszono jednolity tekst ustawy o języku polskim

Informujemy, że w dniu dzisiejszym pojawiły się nowości w zakresie Dzienników Ustaw oraz ustaw podpisanych przez Prezydenta RP.

Czytaj więcej

Czy zakup alkoholu na degustację zalicza się do kosztów podatkowych?

W dniu 11.7.2019 r., na podstawie art. 13 § 2a i art. 14b § 1 ustawy z 29.8.1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j.: Dz.U. z 2019 r. poz. 900 ze zm.), Dyrektor Krajowej Izby Skarbowej wydał interpretację indywidualną (0112-KDIL3-3.4011.163.2019.5.WS), w której stwierdził, że przedsiębiorca organizujący degustację whisky może zaliczyć wydatki na zakup tego trunku do kosztów podatkowych. W interpretacji stwierdzono, że […]

Czytaj więcej

Planowane zmiany w ustawie o własności lokali

15.7.2019 r. opublikowano ustawę z 13.6.2019 r. o zmianie ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1309; dalej jako: KZNU19 lub ustawa nowelizująca). Nowelizacja nie dotyczy jedynie ustawy z 20.7.2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości (t.j.: Dz.U z 2018 r. poz. 2363) – dalej: KZNU. Zmianie ulegnie także szereg […]

Czytaj więcej

Wniosek o ustanowienie adwokata lub radcy prawnego z urzędu

Zgodnie z ustawą z dnia 4.7.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1469), ponowny wniosek o ustanowienie adwokata lub radcy prawnego będzie niedopuszczalny, a wniosek o ustanowienie adwokata lub radcy prawnego pozostawia się w aktach sprawy bez dalszych czynności. W myśl obowiązującego art. 117 KPC […]

Czytaj więcej

7.8.2019 r. – Publikacja zmian w ustawie – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

Informujemy, że w dniu dzisiejszym pojawiły się nowości w zakresie Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich.

Czytaj więcej

6.8.2019 r. – Ogłoszono jednolity tekst ustawy – Kodeks postępowania cywilnego

Informujemy, że w dniu dzisiejszym pojawiły się nowości w zakresie Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich.

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw nam swój numer telefonu
i adres e-mail, a skontaktujemy się z Tobą:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych