10.7.2020 r. – Ogłoszono tekst jednolity ustawy o działach administracji rządowej

Informujemy, że w dniu dzisiejszym pojawiły się nowości w zakresie Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich oraz ustaw podpisanych przez Prezydenta RP.

Czytaj więcej

9.7.2020 r. – Ogłoszono tekst jednolity ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej

Informujemy, że w dniu dzisiejszym pojawiły się nowości w zakresie Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich.

Czytaj więcej

8.7.2020 r. – Ogłoszono jednolity tekst ustawy o obligacjach

Informujemy, że w dniu dzisiejszym pojawiły się nowości w zakresie Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich.

Czytaj więcej

7.7.2020 r. – Ogłoszono jednolity tekst ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli

Informujemy, że w dniu dzisiejszym pojawiły się nowości w zakresie Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich.

Czytaj więcej

Konsekwencje niezawiadomienia organu podatkowego o zmianie miejsca zamieszkania

1. Postanowienia o wszczęciu postępowania podatkowego mogą być doręczane w trybie doręczenia zastępczego. 2. Organ podatkowy nie jest zobowiązany do prowadzenia postępowania zmierzającego do ustalenia innego miejsca zamieszkania podatnika, niż wskazane w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub w jego zeznaniach podatkowych. Stan faktyczny W 2018 r. organ podatkowy wszczął wobec X-a (osoby fizycznej) postępowanie podatkowe w sprawie […]

Czytaj więcej

Aneks do umowy kredytu

Aneks do umowy kredytu zmieniający jedynie pierwotnie ustaloną wysokość oprocentowania nie jest „umową dotyczącą usług finansowych” w rozumieniu dyrektywy 2002/65. Stan faktyczny W latach 1994–1999 r. instytucja bankowa, w której prawa wstąpiła Sparkasse Südholstein (dalej jako: S), zawarła z K (konsument) trzy umowy kredytu. Dwie z nich dotyczyły finansowania nieruchomości i były zabezpieczona ustanowioną na niej hipoteką, a trzecia umowa […]

Czytaj więcej

Przesłanki blokady rachunku bankowego podatnika przez organ podatkowy

Do blokady rachunku bankowego podatnika nie wystarczy podejrzenie, że podatnik, posługujący się rachunkiem bankowym, zaniża zobowiązanie podatkowe. Organ podatkowy powinien wskazać konkretne okoliczności uzasadniające podejrzenie, że podatnik może wykorzystać działalność banków do wyłudzeń podatkowych. Stan faktyczny Naczelnik urzędu celno-skarbowego w lutym 2020 r. dokonał blokady 12 rachunków bankowych należących do spółki z o.o., na okres […]

Czytaj więcej

Ciężar dowodu dokonania nakładów z majątku osobistego małżonka

Małżonek, który twierdzi, że dokonał z własnego majątku odrębnego (osobistego) nakładów na majątek odrębny (osobisty) współmałżonka lub na majątek wspólny, musi udowodnić tę okoliczność – orzekł Sąd Apelacyjny w Białymstoku (I ACa 889/19). Opis stanu faktycznego Powód A.R. wniósł o zasądzenie kwoty 83 869 zł z ustawowymi odsetkami tytułem zwrotu nakładów poczynionych na majątek osobisty pozwanej M.R. Wskazał, […]

Czytaj więcej

1.7.2020 r. – Publikacja rozporządzenia w sprawie zakazów w ruchu lotniczym

Informujemy, że w dniu dzisiejszym pojawiły się nowości w zakresie Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich.

Czytaj więcej

30.6.2020 r. – Ogłoszono tekst jednolity ustawy o Państwowej Straży Pożarnej

Informujemy, że w dniu dzisiejszym pojawiły się nowości w zakresie Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich.

Czytaj więcej
 
KUP TERAZ

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij
Oferta nie jest dostępna dla osób fizycznych.

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał zakładowy: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych