6.12.2019 r. – Ogłoszono tekst jednolity ustawy – Prawo bankowe

Informujemy, że w dniu dzisiejszym pojawiły się nowości w zakresie Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich oraz orzecznictwa Sądu Najwyższego.

Czytaj więcej

Tworzenie indywidualnych dokumentów prawnych przy użyciu cyfrowego generatora jest usługą praw

Tworzenie indywidualnych dokumentów prawnych dla osób trzecich przy użyciu cyfrowego generatora takich dokumentów na podstawie systemu pytań i odpowiedzi z zestawu alternatywnych modułów tekstowych należy uznać za usługą prawną – orzekł Sąd Okręgowy w Kolonii (Wyrok z 10.8.2019 r., 33 O 35/19). Opis stanu faktycznego Powództwo dotyczyło naruszenia niemieckiej ustawy z dnia 12.12.2007 r. o […]

Czytaj więcej

5.12.2019 r. – Publikacja zmian w rozporządzeniu w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego

Informujemy, że w dniu dzisiejszym pojawiły się nowości w zakresie Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich.

Czytaj więcej

4.12.2019 r. – Publikacja zmian w rozporządzeniu w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe

Informujemy, że w dniu dzisiejszym pojawiły się nowości w zakresie Dzienników Ustaw oraz decyzji rady Ministrów.

Czytaj więcej

3.12.2019 r. – Publikacja zmian w rozporządzeniu w sprawie nadania statutu Narodowemu Funduszowi Zdrowia

Informujemy, że w dniu dzisiejszym pojawiły się nowości w zakresie Dzienników Ustaw.

Czytaj więcej

2.12.2019 r. – Publikacja rozporządzenia w sprawie zakresu zadań lekarza podstawowej opieki zdrowotnej

Informujemy, że w dniu dzisiejszym pojawiły się nowości w zakresie Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich.

Czytaj więcej

29.11.2019 r. – Ogłoszono tekst jednolity ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

Informujemy, że w dniu dzisiejszym pojawiły się nowości w zakresie Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich oraz orzecznictwa Sądu Najwyższego.

Czytaj więcej

28.11.2019 r. – Publikacja rozporządzenia w sprawie wzoru karty zdrowia dla rybaka na statku rybackim

Informujemy, że w dniu dzisiejszym pojawiły się nowości w zakresie Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich oraz orzecznictwa Sądu Najwyższego.

Czytaj więcej

Nowe zasady postępowania po nowelizacji procedury cywilnej

Ustawą z 4.7.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw wprowadzona została najpoważniejsza, jak dotąd, nowelizacja polskiej procedury cywilnej.

Czytaj więcej

27.11.2019 r. – Publikacja zmian w ustawie – Prawo własności przemysłowej

Informujemy, że w dniu dzisiejszym pojawiły się nowości w zakresie Dzienników Ustaw, orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego oraz decyzji rady Ministrów.

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw nam swój numer telefonu
i adres e-mail, a skontaktujemy się z Tobą:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych