Działanie w porozumieniu w przypadku spółek publicznych – ius.focus

Działanie w porozumieniu w przypadku spółek publicznych Incydentalne przypadki tożsamego głosowania przez akcjonariuszy na walnych zgromadzeniach nie mogą być traktowane jako przypadki porozumienia akcjonariuszy w rozumieniu art. 87 ust. 1 pkt 5 ustawy z 29.7.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z […]

Czytaj więcej

Reprezentowanie małoletniego przez rodzica w sprawie przeciwko drugiemu rodzicowi

Opis zagadnienia: W postępowaniu karnym prawa małoletniego pokrzywdzonego wykonywane są przez jego przedstawiciela ustawowego (art. 51 § 2 KPK), a więc najczęściej przez rodzica. Nierzadko, niestety, zdarza się sytuacja, w której małoletni jest pokrzywdzony czynem popełnionym przez jednego z jego rodziców (np. w przypadku kazirodztwa). Czy w takiej sprawie prawa pokrzywdzonego może wykonywać drugi z […]

Czytaj więcej

29.11.2018 r. – Publikacja ustawy o pracowniczych planach kapitałowych

Informujemy, że w dniu dzisiejszym pojawiły się nowości w zakresie Dzienników Ustaw, orzecznictwa Sądu Najwyższego, orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego oraz ustaw podpisanych przez Prezydenta RP.

Czytaj więcej

Dowody pozyskane z naruszeniem prawa i zasad współżycia społecznego w orzecznictwie sądów cywilnych

Anna Wilk   Artykuł porusza problematykę tzw. owoców zatrutego drzewa, czyli dowodów pozyskanych z naruszeniem prawa lub zasad współżycia społecznego w postępowaniu cywilnym. Inaczej niż w procedurze karnej i administracyjnej, przepisy Kodeksu postępowania cywilnego nie zawierają regulacji odnoszących się do takich dowodów. Luka ta wypełniana jest przez orzecznictwo, na podstawie analizy którego możliwe jest sformułowanie […]

Czytaj więcej

Nierówne traktowanie a praca o jednakowej wartości

Zgodnie z art. 183c § 3 KP pracami o jednakowej wartości są prace, których wykonywanie wymaga od pracowników porównywalnych kwalifikacji zawodowych, potwierdzonych dokumentami przewidzianymi w odrębnych przepisach lub praktyką i doświadczeniem zawodowym, a także porównywalnej odpowiedzialności i wysiłku. Stąd sama nazwa zajmowanego stanowiska pracy „jako główny specjalista” nie przesądza ipso iure, że pracownicy świadczą prace […]

Czytaj więcej

28.11.2018 r. – Ogłoszono jednolity tekst ustawy o dystrybucji ubezpieczeń

Informujemy, że w dniu dzisiejszym pojawiły się nowości w zakresie Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich, orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, decyzji rady Ministrów oraz ustaw podpisanych przez Prezydenta RP.

Czytaj więcej

27.11.2018 r. – Ogłoszono jednolity tekst ustawy o gospodarce nieruchomościami

Informujemy, że w dniu dzisiejszym pojawiły się nowości w zakresie Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich.

Czytaj więcej

Ograniczenia w korzystaniu z nieruchomości w związku z realizacją inwestycji mieszkaniowych

Anna Wilk Niniejsze opracowanie poświęcone jest problematyce ograniczeń prawa własności, mogących być skutkiem niedawnego wejścia w życie ustawy z 5.7.2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (Dz.U. z 2018 r., poz. 1496; dalej SpecMieszkU). Wedle uzasadnienia projektu tej ustawy ma ona stanowić krok w kierunku ograniczania barier administracyjno-prawnych w […]

Czytaj więcej

26.11.2018 r. – Ogłoszono jednolity tekst ustawy – Prawo bankowe

Informujemy, że w dniu dzisiejszym pojawiły się nowości w zakresie Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich.

Czytaj więcej

23.11.2018 r. – Prezydent RP podpisał ustawę o zmianie ustawy o Polskiej Agencji Prasowej

Informujemy, że w dniu dzisiejszym pojawiły się nowości w zakresie Dzienników Ustaw oraz prac Sejmu RP.

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw nam swój numer telefonu
i adres e-mail, a skontaktujemy się z Tobą:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł