Ulga mieszkaniowa a najem nabytego lokalu

Czasowe, uzasadnione obiektywnymi okolicznościami, wynajęcie zakupionego mieszkania samo w sobie nie może przesądzać o tym, że podatnik nie będzie w nim realizował własnych celów mieszkaniowych, wobec czego wydatki na jego zakup mogą stanowić podstawę zastosowania ulgi mieszkaniowej. Stan faktyczny Podatniczka sprzedała nieruchomość, a za środki uzyskane z tej sprzedaży nabyła dwa lokale mieszkalne, położone w […]

Czytaj więcej

14.1.2020 r. – Ogłoszono tekst jednolity ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Informujemy, że w dniu dzisiejszym pojawiły się nowości w zakresie Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich.

Czytaj więcej

13.1.2020 r. – Ogłoszono tekst jednolity ustawy o cudzoziemcach

Informujemy, że w dniu dzisiejszym pojawiły się nowości w zakresie Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich.

Czytaj więcej

Nowa matryca stawek VAT

Wzmożone prace legislacyjne toczące się w ostatnim czasie w obszarze prawa podatkowego przynoszą doniosłe zmiany w opodatkowaniu podatkiem VAT i dywersyfikacji jego stawek procentowych. Data 1.4.2020 r. to czas, który wyznacza stosowanie nowej matrycy stawek VAT, obowiązującej od 1.11.2019 r., nadając nowe brzmienie załącznikom Nr 3 i 10 do ustawy z 11.3.2004 r. o podatku od towarów […]

Czytaj więcej

10.1.2020 r. – Ogłoszono tekst jednolity ustawy – Kodeks postępowania karnego

Informujemy, że w dniu dzisiejszym pojawiły się nowości w zakresie Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich.

Czytaj więcej

Wcześniejsza spłata kredytu konsumenckiego oznacza zwrot części prowizji przez bank

Przewidziane w art. 49 ust. 1 ustawy z 12.5.2011 r. o kredycie konsumenckim (t.j.: Dz.U. 2019 r. poz. 1083 ze zm.; dalej jako: KredytKonsU) uprawnienie konsumenta do obniżenia całkowitego kosztu kredytu w przypadku jego spłaty w całości przed terminem określonym w umowie obejmuje także prowizję za udzielenie kredytu – uznał Sąd Najwyższy. Stan faktyczny M.W. i K.W. zawarli z Bankiem „A.” S.A. umowę […]

Czytaj więcej

9.1.2020 r. – Ogłoszono tekst jednolity ustawy – Kodeks karny skarbowy

Informujemy, że w dniu dzisiejszym pojawiły się nowości w zakresie Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich oraz orzecznictwa Sądu Najwyższego.

Czytaj więcej

8.1.2020 r. – Ogłoszono tekst jednolity ustawy o finansowaniu zadań oświatowych

Informujemy, że w dniu dzisiejszym pojawiły się nowości w zakresie Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich oraz decyzji rady Ministrów.

Czytaj więcej

7.1.2020 r. – Ogłoszono tekst jednolity ustawy o lasach

Informujemy, że w dniu dzisiejszym pojawiły się nowości w zakresie Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich.

Czytaj więcej

Charakter odpowiedzialności wspólnika spółki jawnej za zobowiązania spółki

Subsydiarna (posiłkowa) odpowiedzialność wspólnika polega na tym, że uzupełnia ona odpowiedzialność spółki i sprowadza się do tego, że gdy egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna, to dopiero wówczas można sięgnąć do majątków wspólnika. Posiłkowy charakter tej odpowiedzialności oznacza zatem, że nie można zaspokoić się z majątku wspólnika, jeżeli nie wykorzystano drogi sięgnięcia do majątku samej […]

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe@beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał zakładowy: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych