3.9.2019 r. – Publikacja zmian w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw

Informujemy, że w dniu dzisiejszym pojawiły się nowości w zakresie Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich oraz orzecznictwa Sądu Najwyższego.

Czytaj więcej

2.9.2019 r. – Publikacja zmian w ustawie o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych

Informujemy, że w dniu dzisiejszym pojawiły się nowości w zakresie Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich oraz ustaw podpisanych przez Prezydenta RP.

Czytaj więcej

30.8.2019 r. – Publikacja rozporządzenia w sprawie stawki opłaty recyklingowej

Informujemy, że w dniu dzisiejszym pojawiły się nowości w zakresie Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich oraz orzecznictwa Sądu Najwyższego.

Czytaj więcej

29.8.2019 r. – Publikacja rozporządzenia w sprawie przekazywania środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej

Informujemy, że w dniu dzisiejszym pojawiły się nowości w zakresie Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich.

Czytaj więcej

28.8.2019 r. – Publikacja ustawy o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji

Informujemy, że w dniu dzisiejszym pojawiły się nowości w zakresie Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich oraz decyzji Rady Ministrów.

Czytaj więcej

Obowiązkowe szczepienia dzieci jako kryterium przyjęcia do publicznego przedszkola

Podczas rekrutacji do przedszkoli miasto może przyznać dodatkowe punkty za oświadczenie rodziców o szczepieniu dziecka – stwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach. Opis stanu faktycznego W dniu 10.5.2019 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach wpłynęła skarga Gminy Częstochowa na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego stwierdzające nieważność uchwały Rady Miasta Częstochowy z 24.1.2019 r. Nr 59.V.2019 […]

Czytaj więcej

27.8.2019 r. – Publikacja zmian w ustawie o Policji, ustawy o Straży Granicznej oraz ustawy o Służbie Więziennej

Informujemy, że w dniu dzisiejszym pojawiły się nowości w zakresie Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich.

Czytaj więcej

26.8.2019 r. – Publikacja zmian w ustawie – Prawo atomowe oraz ustawy o ochronie przeciwpożarowej

Informujemy, że w dniu dzisiejszym pojawiły się nowości w zakresie Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich oraz ustaw podpisanych przez Prezydenta RP.

Czytaj więcej

23.8.2019 r. – Ogłoszono jednolity tekst ustawy – Prawo lotnicze

Informujemy, że w dniu dzisiejszym pojawiły się nowości w zakresie Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich.

Czytaj więcej

Naruszenie zakazu konkurencji

Sąd Najwyższy uznał, że interpretacja art. 1011 KP i art. 1012 KP powinna uwzględniać konieczność ochrony interesów pracodawcy związanych z konkurencją podmiotów gospodarczych. Jednak zdaniem SN wykładnia ta nie może powodować nieuzasadnionego ograniczenia swobody pracowników w podejmowaniu aktywności zawodowej i zarobkowej, która nie stanowi konkurencji i zagrożenia dla działalności pracodawcy. SN uznał, że rodzaje działalności zakazanej oraz zakres zakazanych […]

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw nam swój numer telefonu
i adres e-mail, a skontaktujemy się z Tobą:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych