30.4.2020 r. – Publikacja zmian w rozporządzeniu w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty

Informujemy, że w dniu dzisiejszym pojawiły się nowości w zakresie Dzienników Ustaw oraz orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego.

Czytaj więcej

Zamieszanie wokół odroczenia PIT za 2019 r.

Wsparcie podatników PIT w zakresie opóźnienia terminu do złożenia zeznania rocznego za 2019 r. od początku obowiązywania stosownych przepisów budziło uzasadnione niezrozumienie. Od 1.5.2020 r. wątpliwości znikają. Zgodnie z art. 15zzj ustawy z 31.3.2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz […]

Czytaj więcej

29.4.2020 r. – Ogłoszono tekst jednolity ustawy o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej

Informujemy, że w dniu dzisiejszym pojawiły się nowości w zakresie Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich.

Czytaj więcej

Ocena dotychczasowego zachowania kandydata jako przesłanki wpisu na listę adwokatów

Badając przesłankę wpisu na listę adwokatów jaką jest nieskazitelny charakter i rękojmia prawidłowego wykonywania zawodu adwokata organ jest zobowiązany brać pod uwagę wszystkie okoliczności składające się na wizerunek kandydata, także jednostkowe wydarzenia z jego życia, w tym fakt prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny. Spór prawny w rozpatrywanej sprawie dotyczył wykładni […]

Czytaj więcej

28.4.2020 r. – Ogłoszono tekst jednolity ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych

Informujemy, że w dniu dzisiejszym pojawiły się nowości w zakresie Dzienników Ustaw.

Czytaj więcej

Czym jest zasiłek postojowy i komu przysługuje?

Ustawa z 31.3.2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 568, dalej jako: ZmKoronawirusU20) wprowadziła szereg rozwiązań w ramach tzw. tarczy antykryzysowej. Wśród ty rozwiązań, mających złagodzić gospodarcze skutki epidemii koronawirusa, znalazł […]

Czytaj więcej

Podstawa opodatkowania gry w pokera

Podstawą opodatkowania turnieju pokera jest kwota wygranej pomniejszona o sumaryczną kwotę wpisowego za cały turniej. Stan faktyczny Spółka organizowała turnieje gry pokera o nazwie Cristal Liga. Na zorganizowanie każdego turnieju Spółka otrzymała zezwolenie Ministra Finansów, który zatwierdzał regulamin określający zasady turnieju. Czas trwania turnieju wynosił jeden, dwa albo trzy miesiące. W regulaminach zapisano m.in., że […]

Czytaj więcej

Pre-pack w upadłości konsumenckiej – ustawodawca przecina wątpliwości

W dniu 24.3.2020 r. weszła w życie nowelizacja Prawa upadłościowego (ustawa z 30.8.2019 r. o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. z 2019 r. poz. 1802; dalej jako: ZmPrUpad19) głęboko ingerująca w dotychczasowe podstawy upadłości osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (tzw. upadłość konsumencka). W szeregu zmian, jakie wprowadził ustawodawca stoi również dodanie […]

Czytaj więcej

Wtargnięcie pieszego na przejście dla pieszych a odpowiedzialność kierowcy

Nie można oskarżonemu czynić zarzutu z tego powodu, że nie dostrzegł pieszego, skoro i tak wobec decyzji pokrzywdzonego o wkroczeniu na przejście dla pieszych bezpośrednio pod jadący samochód, mającego cechy wtargnięcia – oskarżony z przyczyn temporalnych nie miał możliwości uniknięcia wypadku i potrącenia pieszego. Co więcej, oskarżony jechał z niewielką prędkością, administracyjnie dopuszczalną, tj. nieprzekraczającą […]

Czytaj więcej

Uznanie kosztów ponoszonych w czasie epidemii jako koszty uzyskania przychodów

W związku z panującym stanem epidemii oraz wprowadzonymi jednocześnie ograniczeniami i zakazami zmieniła się rzeczywistość gospodarcza w Polsce. Wielu przedsiębiorców zmniejszyło zakres swojej aktywności a co niektórzy nawet zaprzestali świadczyć usługi. Oprócz zmian w przychodach zmieniła się również struktura wydatków. Pojawiły się nowe rodzaje kosztów ponoszonych w związku z panującą sytuacją, które wcześniej nie przewidziane […]

Czytaj więcej
 
KUP TERAZ

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij
Oferta nie jest dostępna dla osób fizycznych.

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał zakładowy: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych