27.4.2020 r. – Ogłoszono tekst jednolity ustawy – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

Informujemy, że w dniu dzisiejszym pojawiły się nowości w zakresie Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich.

Czytaj więcej

24.4.2020 r. – Ogłoszono tekst jednolity ustawy o podatku akcyzowym

Informujemy, że w dniu dzisiejszym pojawiły się nowości w zakresie Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich oraz orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego.

Czytaj więcej

23.4.2020 r. – Ogłoszono tekst jednolity rozporządzenia w sprawie warunków produkcji i sposobu dystrybucji tablic

Informujemy, że w dniu dzisiejszym pojawiły się nowości w zakresie Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich oraz orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego.

Czytaj więcej

22.4.2020 r. – Ogłoszono tekst jednolity ustawy o zmianie imienia i nazwiska

Informujemy, że w dniu dzisiejszym pojawiły się nowości w zakresie Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich oraz ustaw podpisanych przez Prezydenta RP.

Czytaj więcej

Firma w domu – rozliczanie kosztów podatkowych

W sytuacji gdy pomieszczenia domu są wykorzystywane przede wszystkim na cele prywatne, a jedynie dodatkowo, sporadycznie, na cele prowadzonej działalności gospodarczej, to również wydatki związane z posiadaniem takich pomieszczeń mają zasadniczo charakter osobisty i nie są poniesione w celu uzyskania przychodów z tej działalności. Stan faktyczny Podatnik prowadził jednoosobową działalność gospodarczą polegającą na doradztwie w […]

Czytaj więcej

21.4.2020 r. – Ogłoszono tekst jednolity ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia

Informujemy, że w dniu dzisiejszym pojawiły się nowości w zakresie Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich.

Czytaj więcej

Ustalenie nieważności a unieważnienie umowy

Orzeczenie o unieważnieniu umowy, wydane na podstawie art. 388 § 1 KC, ma charakter konstytutywny i wywiera skutki jedynie na przyszłość (ex nunc), od daty uprawomocnienia się wyroku – orzekł Sąd Apelacyjny w Poznaniu. Opis stanu faktycznego Powód M.D. częściowo ubezwłasnowolniony (reprezentowany w postępowaniu przez kuratora) dochodził jako roszczenia głównego zmiany zawartej między stronami umowy sprzedaży, przez określenia wzajemnego […]

Czytaj więcej

Przepisy karne w ustawie o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi

ZapobChoróbU zawiera własne regulacje karne, które w czasie obowiązywania stanu epidemii mogą mieć szczególne znaczenia dla egzekwowania różnego rodzaju przepisów przewidujących obowiązki sanitarno-higieniczne. Przestępstwo w ZapobChoróbU Przepis art. 49 omawianej ustawy przewiduje odpowiedzialność z tytułu przestępstwa za nieuprawniony przywóz, przewóz, przekazywanie, namnażanie, wywożenie, przechowywanie, rozprzestrzenianie, nabywanie i pomoc w zbyciu biologicznych czynników chorobotwórczych, a także ich wykorzystywanie […]

Czytaj więcej

Administracyjne kary pieniężne w KoronawirusU

Od 31.3.2020 r. w KoronawirusU funkcjonują administracyjne kary pieniężne, wprowadzone mocą ZmKoronawirusU20. Stanowią one, obok kar pieniężnych przewidzianych w ZapobChoróbU oraz sankcji z KW, zespół instrumentów sankcyjnych za nieprzestrzeganie różnego rodzaju ograniczeń podejmowanych w walce z epidemią koronawirusa. Przepisy te zawarte są w rozdziale 2A KoronawirusU. Art. 15zzzj – ceny produktów leczniczych Karze pieniężnej do 5 […]

Czytaj więcej

20.4.2020 r. – Publikacja ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa

Informujemy, że w dniu dzisiejszym pojawiły się nowości w zakresie Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich oraz ustaw podpisanych przez Prezydenta RP.

Czytaj więcej
 
KUP TERAZ

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij
Oferta nie jest dostępna dla osób fizycznych.

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał zakładowy: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych