19.9.2019 r. – Publikacja ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r.

Informujemy, że w dniu dzisiejszym pojawiły się nowości w zakresie Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich oraz orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego.

Czytaj więcej

18.9.2019 r. – Ogłoszono jednolity tekst ustawy o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju

Informujemy, że w dniu dzisiejszym pojawiły się nowości w zakresie Dzienników Ustaw oraz decyzji Rady Ministrów.

Czytaj więcej

17.9.2019 r. – Publikacja rozporządzenia w sprawie szczegółowych wymagań technicznych dla stacji gazu ziemnego

Informujemy, że w dniu dzisiejszym pojawiły się nowości w zakresie Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich.

Czytaj więcej

16.9.2019 r. – Publikacja zmian w ustawie o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

Informujemy, że w dniu dzisiejszym pojawiły się nowości w zakresie Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich oraz ustaw podpisanych przez Prezydenta RP.

Czytaj więcej

13.9.2019 r. – Publikacja rozporządzenia w sprawie Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem

Informujemy, że w dniu dzisiejszym pojawiły się nowości w zakresie Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich.

Czytaj więcej

12.9.2019 r. – Publikacja zmian w rozporządzeniu w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń

Informujemy, że w dniu dzisiejszym pojawiły się nowości w zakresie Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich oraz orzecznictwa Sądu Najwyższego.

Czytaj więcej

11.9.2019 r. – Publikacja zmian w ustawie o weteranach działań poza granicami państwa oraz niektórych innych ustaw

Informujemy, że w dniu dzisiejszym pojawiły się nowości w zakresie Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich oraz decyzji Rady Ministrów.

Czytaj więcej

Zażalenie poziome w nowelizacji KPC

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1469) wprowadza do Kodeksu postępowania cywilnego zasadę rozpoznawania spraw incydentalnych przez sąd tej samej instancji. Ponowna ocena kwestii incydentalnej nie powinna łączyć się z przeniesieniem sprawy do sądu wyższej instancji.  Wyraźne rozgraniczenie kwestii incydentalnych i postępowania głównego.  […]

Czytaj więcej

Usługa wykonywana przez kierowcę Ubera jest usługą transportową

WSA wskazał, że zaskarżona decyzja została wydana w zgodzie z wyrokiem TSUE z 20.12.2017 r. (C- 434/15), który orzekł, że artykuł 56 TFUE w zw. z art. 58 ust. 1 TFUE, a także art. 2 ust. 2 lit. d) dyrektywy 2006/123/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 12.12.2006 r. dotyczącej usług na rynku wewnętrznymi i art. 1 pkt 2 dyrektywy 98/34/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 22.6.1998 […]

Czytaj więcej

10.9.2019 r. – Publikacja zmian w ustawie o portach i przystaniach morskich oraz niektórych innych ustaw

Informujemy, że w dniu dzisiejszym pojawiły się nowości w zakresie Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich oraz ustaw podpisanych przez Prezydenta RP.

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw nam swój numer telefonu
i adres e-mail, a skontaktujemy się z Tobą:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał zakładowy: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych