Problemy informatyczne w kancelarii profesjonalnego pełnomocnika nie uzasadniają przywrócenia terminu w postępowaniu podatkowym

Od doradcy podatkowego jako podmiotu profesjonalnie zajmującego się pomocą prawną należy oczekiwać dbałości o prowadzone sprawy, rozumianej także jako zapewnienie takiej organizacji pracy i obiegu dokumentacji w kancelarii podatkowej aby ewentualne przerwy w dostawach usług komunikacyjnych, nie miały wpływu na sytuację prawno-procesową reprezentowanych stron – uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim. J.K. reprezentowany przez […]

Czytaj więcej

Narzeczona może być traktowana jak żona

Sąd Apelacyjny orzekł, że narzeczona jako osoba, z którą konkubenta wiązały silne więzy emocjonalne, może w pewnych przypadkach być traktowana jak żona, czyli jak osoba związana z nim więzami prawnym. Stan faktyczny Powódka B.C. wniosła o zasądzenie od spółki (kopalnia) kwoty w wysokości 80 000 zł wraz z odsetkami tytułem zadośćuczynienia za śmierć osoby bliskiej […]

Czytaj więcej

9.3.2020 r. – Ogłoszono tekst jednolity ustawy o Policji

Informujemy, że w dniu dzisiejszym pojawiły się nowości w zakresie Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich, orzecznictwa Sądu Najwyższego oraz ustaw podpisanych przez Prezydenta RP.

Czytaj więcej

6.3.2020 r. – Publikacja zmian w rozporządzeniu w sprawie ograniczeń lotów na czas nie dłuższy niż 3 miesiące

Informujemy, że w dniu dzisiejszym pojawiły się nowości w zakresie Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich oraz orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego.

Czytaj więcej

Koronawirus a uprawnienia i obowiązki pracodawcy

Sejm RP, 3.3.2020 r. po uchwaleniu ustawy z 2.3.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (dalej jako: ustawa), przekazał Senatowi ustawę do dalszych prac. Prace nad ustawą przebiegają w szybkim tempie, ponieważ 1.3.2020 r. Prezes Rady Ministrów przedstawił Sejmowi projekt ustawy, Sejm […]

Czytaj więcej

5.3.2020 r. – Ogłoszono tekst jednolity ustawy o obywatelstwie polskim

Informujemy, że w dniu dzisiejszym pojawiły się nowości w zakresie Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich oraz ustaw podpisanych przez Prezydenta RP.

Czytaj więcej

4.3.2020 r. – Ogłoszono tekst jednolity ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Informujemy, że w dniu dzisiejszym pojawiły się nowości w zakresie Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich, decyzji Rady Ministrów oraz ustaw podpisanych przez Prezydenta RP.

Czytaj więcej

Politycy i urzędnicy są odpowiedzialni za zanieczyszczenie powietrza

Sąd krajowym może orzec areszt wobec polityków lub urzędników jeżeli odmawiają wykonania orzeczenia sądu dotyczącego naruszenia przepisów dotyczących jakości powietrza. Stan faktyczny W związku z przekroczeniem dopuszczalnej wartość stężenia dwutlenku azotu – określonej na podstawie art. 13 ust. 1 akapit drugi w zw. z częścią B załącznika XI do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE z 21.5.2008 r. w […]

Czytaj więcej

Odpowiedzialność pracownika za szkodę pracodawcy

Przesłankami tej odpowiedzialności są bezprawność zachowania i wina pracownika oraz szkoda pracodawcy i normalny (tj. typowy, stanowiący potwierdzoną doświadczeniem życiowym prawidłowość) związek przyczynowy między ową szkodą i zachowaniem jej sprawcy (art. 114 i art. 115 KP). Rodzaj winy pracownika implikuje rozmiary odpowiedzialności odszkodowawczej: od pełnej odpowiedzialności, obejmującej rzeczywiste straty i utracone przez pracodawcę korzyści w przypadku winy umyślnej […]

Czytaj więcej

3.3.2020 r. – Ogłoszono tekst jednolity ustawy o podatku rolnym

Informujemy, że w dniu dzisiejszym pojawiły się nowości w zakresie Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich.

Czytaj więcej
 
KUP TERAZ

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij
Oferta nie jest dostępna dla osób fizycznych.

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał zakładowy: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych