2.3.2020 r. – Publikacja zmian w rozporządzeniu w sprawie obniżonych opłat konsularnych

Informujemy, że w dniu dzisiejszym pojawiły się nowości w zakresie Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich.

Czytaj więcej

Spam jako naruszenie dóbr osobistych

Nawet jednorazowe przesłanie spamu może prowadzić do naruszenia dóbr osobistych – orzekł SR dla Warszawy-Woli w Warszawie. Stan faktyczny Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie, 24.1.2019 r. wydał wyrok zasądzający na rzecz powoda kwotę w wysokości 500 zł tytułem naruszenia dóbr osobistych za otrzymywanie tzw. niezamówionej informacji handlowej. Powód czuł się pokrzywdzony, jako że otrzymywał […]

Czytaj więcej

28.2.2020 r. – Publikacja ustawy o dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów

Informujemy, że w dniu dzisiejszym pojawiły się nowości w zakresie Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich oraz ustaw podpisanych przez Prezydenta RP.

Czytaj więcej

27.2.2020 r. – Ogłoszono tekst jednolity ustawy – Prawo wodne

Informujemy, że w dniu dzisiejszym pojawiły się nowości w zakresie Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich.

Czytaj więcej

Ochrona sygnalistów (whistleblowers)

Dnia 27.11.2019 r. przed Sądem Najwyższym – The Supreme Court (dalej jako: SN) w Wielkiej Brytanii, w sprawie o sygn.: [2019] UKSC 55, zapadło bezprecedensowe orzeczenie przyznające prawną ochronę sygnalistom (ang. whistleblowers). Zagadnienie prawne, które rozpatrywał SN dotyczyło tego, jaki był powód zwolnienia pracownika, czy doszło do tego dlatego, że jego praca była nieodpowiednia, czy może dlatego, że ujawnił chronione informacje (w […]

Czytaj więcej

26.2.2020 r. – Ogłoszono tekst jednolity ustawy o działalności leczniczej

Informujemy, że w dniu dzisiejszym pojawiły się nowości w zakresie Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich oraz decyzji Rady Ministrów.

Czytaj więcej

25.2.2020 r. – Ogłoszono tekst jednolity ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Informujemy, że w dniu dzisiejszym pojawiły się nowości w zakresie Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich oraz ustaw podpisanych przez Prezydenta RP.

Czytaj więcej

24.2.2020 r. – Publikacja zmian w ustawie – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

Informujemy, że w dniu dzisiejszym pojawiły się nowości w zakresie Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich.

Czytaj więcej

21.2.2020 r. – Ogłoszono tekst jednolity ustawy – Prawo spółdzielcze

Informujemy, że w dniu dzisiejszym pojawiły się nowości w zakresie Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich oraz ustaw podpisanych przez Prezydenta RP.

Czytaj więcej

20.2.2020 r. – Ogłoszono tekst jednolity ustawy o służbie cywilnej

Informujemy, że w dniu dzisiejszym pojawiły się nowości w zakresie Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich.

Czytaj więcej
 
KUP TERAZ

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij
Oferta nie jest dostępna dla osób fizycznych.

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał zakładowy: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych