Umowa dowodowa w nowelizacji KPC

5.7.2019 r. przekazano Prezydentowi do podpisu ustawę o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 3137). W ustawie, w postępowaniu gospodarczym, ma się pojawić nieznana do tej pory w polskim porządku prawnym, umowa dowodowa. Zgodnie z przepisem art. 4588 KPC: § 1. Strony mogą się umówić o wyłączenie określonych dowodów […]

Czytaj więcej

15.7.2019 r. – Ogłoszono jednolity tekst ustawy – Prawo przedsiębiorców

Informujemy, że w dniu dzisiejszym pojawiły się nowości w zakresie Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich.

Czytaj więcej

Pozew oczywiście bezzasadny (lub pozorny)

Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego ma na celu m.in. ograniczenie nadużyć prawa procesowego. Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (druk 3137) przewiduje w tym zakresie m.in. ustalenie sposobu postępowania z pozwami oczywiście bezzasadnymi. Sąd, w przypadku pozwu oczywiście bezzasadnego, będzie mógł oddalić powództwo na posiedzeniu niejawnym bez podejmowania […]

Czytaj więcej

12.7.2019 r. – Publikacja zmian w ustawie – Karta Nauczyciela

Informujemy, że w dniu dzisiejszym pojawiły się nowości w zakresie Dzienników Ustaw, Monitorów Polskich oraz ustaw podpisanych przez Prezydenta RP.

Czytaj więcej

11.7.2019 r. – Publikacja zmian w rozporządzeniu w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów

Informujemy, że w dniu dzisiejszym pojawiły się nowości w zakresie Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich, orzecznictwa Sądu Najwyższego oraz orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego.

Czytaj więcej

Nowelizacja KPC przewiduje obowiązkowe tworzenie planów rozprawy w toku posiedzenia przygotowawczego

Planowana nowelizacja ustawy z 17.11.1964 r. – KPC przewiduje wprowadzenie nowych rozwiązań usprawniających i przyspieszających postępowania przed sądami w sprawach cywilnych. Jednym z nich ma być obowiązek sporządzania planów rozprawy, zawierających rozstrzygnięcia co do wniosków dowodowych stron, zastępujących w tym zakresie postanowienie dowodowe. Plan rozprawy będzie sporządzany z udziałem stron w toku posiedzenia przygotowawczego.  Plan […]

Czytaj więcej

10.7.2019 r. – Prezydent RP podpisał ustawę o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw

Informujemy, że w dniu dzisiejszym pojawiły się nowości w zakresie Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich, orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, decyzji rady Ministrów oraz ustaw podpisanych przez Prezydenta RP.

Czytaj więcej

9.7.2019 r. – Ogłoszono jednolity tekst ustawy o podatku rolnym

Informujemy, że w dniu dzisiejszym pojawiły się nowości w zakresie Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich.

Czytaj więcej

Klauzula generalna jako nowa instytucja polskiego procesu cywilnego

Planowana nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego może znacząco wpłynąć na ograniczenie nadużyć prawa procesowego. Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (druk 3137) przewiduje wprowadzenie do KPC nowej instytucji – klauzuli generalnej nadużycia prawa podmiotowego. Zakres zastosowania klauzuli będzie stosunkowo wąski, z uwagi na to, że będzie to nowa […]

Czytaj więcej

8.7.2019 r. – Ogłoszono jednolity tekst ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy

Informujemy, że w dniu dzisiejszym pojawiły się nowości w zakresie Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich.

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw nam swój numer telefonu
i adres e-mail, a skontaktujemy się z Tobą:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał zakładowy: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych