12.3.2013 r. – m.in. Prezydent RP podpisał ustawę zmianie ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze

Informujemy, że w dniu dzisiejszym pojawiły się nowości w zakresie Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich oraz ustaw podpisanych przez Prezydenta RP

Czytaj więcej

11.3.2013 r. – m.in. opublikowano obwieszczenie w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości banków

Informujemy, że w dniu dzisiejszym pojawiły się nowości w zakresie Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich oraz orzecznictwa Sądu Najwyższego

Czytaj więcej

8.3.2013 r. – m.in. opublikowano ustawę o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego

Informujemy, że w dniu dzisiejszym pojawiły się nowości w zakresie Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich, orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego i Sądu Najwyższego oraz prac Sejmu RP

Czytaj więcej

7.3.2013 r. – m.in. TK wydał wyrok w sprawie ustawy o zmianie ustawy o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012

Informujemy, że w dniu dzisiejszym pojawiły się nowości w zakresie Dzienników Ustaw, orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego i Sądu najwyższego oraz prac Sejmu RP

Czytaj więcej

6.3.2013 r. – m.in. rozpoczęło się 35. posiedzenie Sejmu RP

Informujemy, że w dniu dzisiejszym pojawiły się nowości w zakresie Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich, orzecznictwa trybunału Konstytucyjnego, ustaw podpisanych przez Prezydenta RP oraz prac Sejmu RP

Czytaj więcej

5.3.2013 r. – m.in. opublikowano obwieszczenie w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz Rzeczniku Ubezpieczonych

Informujemy, że w dniu dzisiejszym pojawiły się nowości w zakresie Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich oraz orzecznictwa trybunału Konstytucyjnego

Czytaj więcej

4.3.2013 r. – m.in. opublikowano obwieszczenie w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia MS w sprawie dodatków o charakterze stałym do uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Więziennej

Informujemy, że w dniu dzisiejszym pojawiły się nowości w zakresie Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich

Czytaj więcej

1.3.2013 r. – m.in. Prezydent RP podpisał ustawę o ratyfikacji Traktatu o stabilności, koordynacji i zarządzaniu w Unii Gospodarczej i Walutowej

Informujemy, że w dniu dzisiejszym pojawiły się nowości w zakresie Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich oraz ustaw podpisanych przez Prezydenta RP

Czytaj więcej

28.2.2013 r. – opublikowano obwieszczenie w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy − Kodeks postępowania administracyjnego

Informujemy, że w dniu dzisiejszym pojawiły się nowości w zakresie Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich

Czytaj więcej

27.2.2013 r. – TK rozpoznał skargę konstytucyjną dotyczącą postępowania egzekucyjnego (zasady pobiera opłat od dłużników przez komorników sądowych)

Informujemy, że w dniu dzisiejszym pojawiły się nowości w zakresie Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich oraz Trybunału Konstytucyjnego

Czytaj więcej
 
KUP TERAZ

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij
Oferta nie jest dostępna dla osób fizycznych.

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał zakładowy: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych