26.2.2013 r. – m.in. opublikowano obwieszczenie w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych

Informujemy, że w dniu dzisiejszym pojawiły się nowości w zakresie Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich, orzecznictwa Sądu Najwyższego i Trybunału Konstytucyjnego oraz decyzji podjętych na 34. posiedzeniu Sejmu RP

Czytaj więcej

25.2.2013 r. – m.in. opublikowano rozporządzenie w sprawie zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach

Informujemy, że w dniu dzisiejszym pojawiły się nowości w zakresie Dzienników Ustaw

Czytaj więcej

22.2.2013 r. – m.in. opublikowano obwieszczenie w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług

Informujemy, że w dniu dzisiejszym pojawiły się nowości w zakresie Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich, decyzji Rady Ministrów oraz prac Sejmu RP

Czytaj więcej

21.2.2013 r. – m.in. ogłoszono rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane

Informujemy, że w dniu dzisiejszym pojawiły się nowości w zakresie Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich, decyzji Rady Ministrów oraz prac Sejmu RP

Czytaj więcej

20.2.2013 r. – m.in. ogłoszono obwieszczenie w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych

Informujemy, że w dniu dzisiejszym pojawiły się nowości w zakresie Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich, orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego i Sądu Najwyższego oraz prac Sejmu RP

Czytaj więcej

19.2.2014 r. m.in. opublikowano ustawę o zmianie ustawy zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Informujemy, że w dniu dzisiejszym pojawiły się nowości w zakresie Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich, orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego oraz prac Sejmu RP

Czytaj więcej

18.2.2013 r. – m.in. opublikowano obwieszczenie w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji

Informujemy, że w dniu dzisiejszym pojawiły się nowości w zakresie Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich

Czytaj więcej

15.2.2013 r. – m.in. opublikowano rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego

Informujemy, że w dniu dzisiejszym pojawiły się nowości w zakresie Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich oraz ustaw podpisanych przez Prezydenta RP

Czytaj więcej

14.2.2013 r. – m.in. opublikowano obwieszczenie w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia w sprawie wykazów towarów do celów poboru podatku od towarów i usług w imporcie

Informujemy, że w dniu dzisiejszym pojawiły się nowości w zakresie Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich

Czytaj więcej

13.2.2013 r. – m.in.ogłoszono rozporządzenie w sprawie wnoszenia broni oraz materiałów wybuchowych na pokład statku powietrznego przez uprawnionych żołnierzy i funkcjonariuszy

Informujemy, że w dniu dzisiejszym pojawiły się nowości w zakresie Dzienników Ustaw i decyzji Rady Ministrów

Czytaj więcej
 
KUP TERAZ

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij
Oferta nie jest dostępna dla osób fizycznych.

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał zakładowy: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych